Nyt lys over redningen af de danske jøder i 1943

Ved en mindesammenkomst i Israel blev indsatsen for danske jøder for 66 år siden uddybet.Redningen af de danske jøder til Sverige i oktober ’43 er i de forløbne 66 år blevet hyldet som lyset i det nazistiske mørke.Efter de flestes mening er alt kendt i detaljer om denne heroiske dåd, men alligevel fremkommer der stadig nye, ukendte aspekter om aktionen.
For kort tid siden blev der i Israel afsløret nye, hidtil ukendte detaljer.
Som for eksempel at ikke færre end 600 danske læger deltog aktivt i modstandsbevægelsen og redningen af jøder – det relativt største antal i noget tysk-besat land i Europa – og at der i Theresienstadt koncentrationslejren i krigens sidste fase var blevet opført bygninger, der skulle bruges til det formål at gasse jøder ihjel.

Så opførelsen af gaskamrene

Disse oplysninger blev fremsat ved dette års traditionelle mindesammenkomst af israelere og herboende danskere på Tel Aviv Universitets Diaspora Museum.
Der var henved 300 deltagere på mødet, som var arrangeret af foreningerne ”Danmarks Venner i Israel” og ”Danskere i Israel”.
For afsløringen af opførelsen af gaskamre i Theresienstadt stod den dansk-fødte turistguide Robert Fischerman, en af de få overlevende fra denne kz-lejr, som lever i Israel. Han fortalte om sin tilværelse som ung dreng i denne lejr i halvandet år.
Han berettede om kz-fangernes evige kamp mod utøj, om deres sult, om synet af transporten af døde stablet oven på hinanden – og at mennesker levede sammenstuvede 12 personer i et enkelt værelse, i 18 måneder.
I foråret 1945 opdagede Robert Fischerman, at der var blevet opført nogle bygninger, og da de danske jøder spurgte deres fangevogtere, hvad de skulle bruges til, fik de til svar ”Det skal I nok få at vide” Det viste sig at skulle være gaskamre.
Af de 472 danske jøder i Theresienstadt døde de 53, men resten kom hjem til Danmark ved en redningsaktion, hvis hovedmand var den danske læge, Johannes Holm.

Læger skjulte jøder

Oplysningen om de danske lægers indsats blev fremsat i et foredrag af den herboende dansk-fødte læge, dr. Dan Kaznelson, der fortalte om disse lægers usædvanlige rolle.
– Der var forholdsvis flere aktive redningsmænd og modstandsfolk i den danske lægestand end noget andet sted i Europa, sagde Kaznelson.
Han omtalte navnene på en snes læger, der havde udført særlige bedrifter, heriblandt den fremtrædende modstandsmand, dr. Jørgen Kieler, Hørsholm, der var indbudt til dette møde, men ikke kunne komme på grund af sin høje alder – 90 år.
Videre sagde Kaznelson, at læger på Bispebjerg Hospital havde skjult omkrig 2000 danske jøder – i hospitalssenge, underjordiske gange og i sygeplejerskers hjem. Lægernes hjælp gjaldt først og fremmest landsmænd i nød, fremhævede han.