Er du klar?

Frank Risbjerg Kristensen er teolog og underviser
på Kristeligt Forbund for Studerendes
ledertræningscenter i Ødsted ved Vejle.Der er grænser for, hvor dum man kan tillade sig at være! Det er f.eks. dumt at køre uden cykelhjelm.

Frank Risbjerg Kristensen

Det er fjoget og ansvarsløst at spille hasard med sin pensionsopsparing ved at spekulere i højrisikable aktier. Det er dumt at spise for megen chokolade og indtage for mange tomme kalorier. Og det er tåbeligt at tage til et bryllup uden af have ekstra olie med til sin olielampe.
Okay, det sidste eksempel gav måske ikke så meget mening i sammenligning med de første. Alligevel kan vi godt forholde os til alvoren i Jesu lignelse om de ti brudepiger.
Fem af pigerne havde ekstra olie med til deres lamper. Det havde de sidste fem ikke. Og da brudgommen lod vente på sig, slap deres olie op, og de fem tåbelige brudepiger mistede adgangen til selve bryllupsfesten. De var på vej til fest men nåede aldrig frem; på grund af uforstand og manglende forberedelse til at kunne stå distancen.
Hovedpointen i lignelsen får vi serveret direkte af Jesus til sidst, hvor han siger: ”Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.” Ingen af os kender dagen eller timen for Jesu genkomst. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer; kun at han kommer igen. Og Jesu altoverskyggende melding til os på anden søndag i advent er, at også vi skal våge og være beredte til Jesu genkomst. Jesus kommer igen til sin tid, og på den dag er det altafgørende, om vi er beredt og klar til at tage imod ham; om vi er rede til at møde ham midt i al vor foretagsomhed.

De kloge og de tåbelige brudepiger

Meldingen fra Jesus er: Lad være med at handle lige så tåbeligt i dit liv, som de fem tåbelige brudepiger gjorde det. Forskellen på de kloge og de tåbelige piger ligger ikke i, hvorvidt de var klar til at skulle til fest, da de tog hjemmefra. Det mente både de kloge og de tåbelige brudepiger jo, at de var.
Både de tåbelige og de kloge var virkelig stadset op, da de gik hjemmefra. Festen var målet; det som de så frem til. Forskellen bestod derimod i, at de fem kloge havde taget de forholdsregler, der skulle til, for at de kunne klare ventetiden og holde ud hele vejen.
Der er et kendt ordsprog, som hedder: ”Godt begyndt er halvt fuldendt.” Meget tyder på, at de fem tåbelige brudepiger hyldede det princip – i en lidt korrigeret udgave, som hed ’Godt begyndt er praktisk talt at være nået til målet’. De måtte til sidst bide deres letsindighed og ansvarsløshed i sig og erkende, at ’godt begyndt ikke er hverken halvt eller helt fuldendt’. De måtte sande, at da brudgommen endelig kom og var klar, så var de ikke længere klar.

Godt begyndt som kristen

Jesu formaning til os ligger lige for: Godt begyndt som kristen er hverken helt eller halvt fuldendt. Det er kun, hvad udsagnet siger: Godt begyndt! Rigtig godt begyndt endda, når det er et livsfællesskab med Jesus, der er blevet begyndt på.
Det store spørgsmål til os hver især denne søndag er: Hvor klar er du – lige nu? Har du olie nok – til ventetiden og til din trosvandring lige nu?
Det kan være svært at få klarhed over, hvad ’olie’ i overført betydning konkret refererer til hos os i vores trosvandring. Måske skal vi slet ikke kunne finde en direkte, soleklar parallel i vore liv til lampen og olien. Måske skal det stå ret åbent, så det kan udfordre os til at kikke med friske øjne på hele den trosrejse, som vi hver især har gang i.
Personligt tror jeg, at Jesus mest af alt udfordrer os hver især til selv at tænke det hele godt og grundigt igennem og spejle os i hele lignelsens hovedpointe omkring det at være rede og være beredt – hver en dag.
Ugens prædiken er udsendt af Kristeligt Pressebureau