De fattige har I altid hos jer

”Den internationale økonomiske og finansielle krise i 2008 kan have langsigtede virkninger på økonomisk vækst og beskæftigelse i EU, og det er de mest udsatte personer i samfundet, der vil lide mest.”Med afsæt i den erkendelse satser EU’s medlemslande på at bekæmpe fattigdom og social udstødelse i 2010. En indsats der via puljebevillinger blandt andet overlades til frivillige organisationer og virksomheder.
På Christiansborg anskues problemet ud fra partifarve. Ifølge denne avis’ forsideartikel har regeringen angiveligt skrevet ”social udstødelse” oftere end ”fattigdom” i det oplæg, ansøgerne har til rådighed.
Forhåbentlig besinder parterne sig og begynder at tælle ordene sammen. For der er jo tale om et dobbelt problem.

Der er sat tal på

Det spiller ingen større rolle, at Danmark ikke har defineret en fattigdomsgrænse. For det har andre jo gjort.
Ifølge OECD har Danmark knap 60.000 fattigdomsramte børn. De vokser op i familier med en årsindkomst på blot halvdelen af en befolknings medianindkomst (mellemindkomst).
I EU er udgangspunktet ikke halvdelen men 60 pct. af en sådan indkomst, hvilket bringer antallet af fattige børn i Danmark op på 133.000.
Tal der bekræftes af de organisationer og kirker, der i disse uger modtager bunkevis af ansøgning om julehjælp fra betrængte familier.

Det frie initiativ

Ifølge en rapport fra Red Barnet, der har fulgt fattige børnefamilier fra 2002 til 2006, rammer fattigdommen børnene på flere måder. Det er ikke kun et spørgsmål om mad og tøj. Det er også eksklusion af fællesskab, fritidsaktiviteter og ferier.
Derfor er politikernes sondring mellem henholdsvis social udstødelse og fattigdom kunstig. Men fremfor at brokke os over politikerne kunne det være betimeligt at evaluere sin egen indsats.
”De fattige har i altid hos jer,” siger Jesus i evangelierne, og appellerer til det frie initiativ. På samme vis er EU’s initiativ jo heller ikke forbeholdt de professionelle.