Fra stor landkirke til lille storbykirke

Missionsforbundets menighed i Århus, Saralystkirken, vil om få måneder være klar til indvielse. Menigheden får dermed et stort og nyt kirkecenter. Samtidig får kirken ny præst, når John Lorenzen tiltræder den 1. januar.

John Lorenzen

Saralystkirken er resultatet af en fusion mellem de to frikirker ”Saronkirken” og ”Højbjerg Frikirke”.

Kirke voksede

Efter godt 12 års ansættelse i Vestermarkskirken har John Lorenzen valgt at begynde på et nyt kapitel.
Han ser tilbage på tiden i Grindsted som en rig tid.
I 1997 kom han fra Rønne til Grindsted og drømte om at se en kirke i udvikling og vækst, et sted hvor nye kom til, og hvor mange fandt stor glæde og inspiration i at tjene Gud og hinanden.
Det har han sammen med menigheden set vokse frem i Vestermarkskirken. Ved sidste årsskifte talte kirken 245 voksne medlemmer, foruden de mange børn og andre, der ugentlig har deres faste gang i kirken.
Tilvæksten har også betydet, at en ny og større kirke blev indviet i 2005.

12-tal i ledelse

John Lorenzen tog sin teologiske uddannelse på Ansgar Teologisk Seminar i Norge i årene 1988-1992. Hans kone, Siri, har en teologisk uddannelse fra samme sted. I 1992 blev Siri og John ansat i Missionskirken i Rønne – begge på halv tid. I 1997 rykkede de teltpælene op og flyttede til Grindsted, hvor de begge blev ansat i Vestermarkskirken. Siri Lorenzen læste senere til socialrådgiver og er i dag familierådgiver. John har sideløbende med sit præstejob i en årrække fra 1997-2006 været ansat i en 25 pct. konsulentstilling hos Missionsforbundets Børn og Unge (MBU), hvor han havde ansvaret for de nationale og internationale volontører. De seneste par år har han brugt på at opkvalificere sig på ledelse, og han har taget en 3-årig diplomlederuddannelse hos UC-Syd, hvor han bl.a. har specialiseret sig i visions- og strategisk ledelse. Han afsluttede uddannelsen med et 12-tal i en større opgave om strategisk ledelse.

Ikke for supertroende

Om den nye udfordring i Saralystkirken siger John Lorenzen:
– Jeg ser det som en stor udfordring at blive præst i storbyen. Det bliver anderledes at være en del af en storbykultur med mange kulturelle og kirkelige tilbud. Det bliver naturligvis anderledes at komme fra en forholdsvis stor kirke, med en stor kendskabsgrad i byen, til en mindre kirke i en langt større by.
– Jeg er som person innovativ og ser muligheder for at bygge bro, og jeg glæder mig til sammen med Saralystkirken og de øvrige kirker i byen at kunne række evangeliet ud til moderne mennesker og familier i Århus.
– Jeg vil arbejde på, at tærsklen ind til kirken bliver lav og at alle, der kommer i kirken, må opleve at gå rigere hjem. Jeg vil gerne arbejde for, at mennesker møder budskabet fra Jesus på en forståelig, imødekommende og livsforvandlende måde. Kirken er et sted, hvor evangeliet forkyndes til liv og inspiration, og er ikke kun et sted for supertroende. Kirken skal være troende, men ikke truende.
– Jeg er imponeret over den gejst og det gå- på-mod, jeg har mødt i Saralystkirken, og ser frem til, at vi sammen kan skabe en kirke med en lysende kvalitet og et tiltrækkende miljø.
Søndag den 24. januar er den officielle indsættelsesgudstjeneste.