Aktiv kristen blev nr. 2 efter Dronningen

Nytår er noget særligt for Christian Mejdahl. Især som nu ved indgangen til et nyt årti. For dagen før nytår – den 31. december – fyldte han 70.

Christian Mejdahl

Christian Mejdahl er mest kendt som landmanden, der enstemmigt blev valgt som Folketingets formand i 2003. Her sad han til han gik på pension i 2007. I dag holder han foredrag rundt omkring i landet, en beskæftigelse, han prøver at holde nede på 100 foredrag om året.

Står ved sin tro

Christian Mejdahl er kendt som lun og sindig jyde, der står ved sin tro på Gud. Mens han var på Christiansborg for Venstre – først som Næstformand for Folketingets Boligudvalg (1988-90) og senere som medlem af Folketingets Finansudvalg (1992-2003) – inviterede han fra 1994 alle interesserede folketingsmedlemmer til morgenandagt.
Mejdahl virkede uimponeret over tillidshvervet som Folketingets formand, selv om stillingen formelt betegnes som nummer to på ranglisten efter Dronningen. Han har nemlig aldrig stræbt efter politisk magt og indflydelse, siger han.
– Jeg har blot været på det rette sted på rette tidspunkt.

Dagen i Guds hånd

Til Udfordringen sagde han kort efter valget til formandsposten:
– Jeg tager en opgave af gangen. Måske hænger det også sammen med, at jeg hver morgen lægger min dag i Guds hånd. Jeg har tillid til, at han holder øje med mig, og det giver mig en ro.
Troen på Gud fik han med hjemmefra, hvor fast gang i søndagsskole gav ham en grundig indføring i den kristne børnelærdom. Han har rødder i det himmerlandske indremissionske miljø, hvor hans far var præst, og hvor han mødte sin kone Eva.
– Troen er et fast holdepunkt i tilværelsen, der gør, at der skal meget til at blæse mig omkuld, siger han.
Christian Mejdahl er født den 31. december 1939 i Tverå på Færøerne, hvor hans far arbejdede en periode. Hjemme i Vestjylland kom han ud at tjene som 14-årig, som det var skik og brug i tiden. Senere blev han uddannet landmand fra Hammerum Landbrugsskole. I 1965 fik han sin egen gård i Vindblæs.
Nogen politisk karriere havde han ikke i tanke, men kom alligevel ind på denne livsbane, da han ville hjælpe en bekendt ved kommunalvalget i Løgstør i 1970. Her endte han selv i byrådet.
Da byens borgmester døde fire år efter, pegede et flertal på den nu 34-årige Christian Mejdahl, som påtog sig opgaven efter lang tøven. Han blev ifølge Jyske Vestkysten landets hidtil yngste borgmester. Han var borgmester i 13 år, indtil han i 1987 blev Aars-kredsens repræsentant i Folketinget.

Mange tillidshverv

Den aktive landmand har haft mange tillidshverv gennem årene. Hans foredragsportal melder, at han bl.a. var formand for Hammerum Landbrugsskoles bestyrelse (1984-2000), medlem af Bikubens bestyrelse (1986-96), formand for Nykredits lokalråd i Himmerland (1985-2001) og medlem af Nykredits styrelsesråd (1997-2003).
Christian Mejdahl var medlem af Oudrup Menighedsråd (1969-85), hvor hans kone Eva var organist. Han var forinden medlem af Vesthimmerlands Provstiudvalg (1978-85) og medlem af Nordjyllands Trafikselskab (1981-88).
I partiet Venstre blev han også mere og mere involveret. Efter han blev opstillet i Aars-kredsen i 1984 og kom ind i Folketinget tre år senere, blev han bl.a. medlem af partiets hovedbestyrelse fra 1990. Christian Mejdahl blev formand for Venstres landsorganisations landbrugspolitiske udvalg (1990-2001), næstformand for Venstres folketingsgruppe (1990-2001) og senere formand (2001-2003).
Svend Løbner