Gud hører bøn fordi han er god

En ufuldstændig forståelse af af Guds uforanderlighed har svækket kvaliteten i mange kristnes bønneliv og ført til misforståelser, når det gælder bønnens natur.Mike Bickle
Amerikansk præst i kirken, International House of Prayer i Kansas, USA.

Vi kan ikke på nogen måde tvinge Gud til at give os det, vi ønsker. En klog far lader sig ikke påvirke af børnenes mange forskellige overtalelsesteknikker. Det gør vor himmelske far heller ikke.
En dybere forståelse af Guds godhed vil være til kolossal hjælp for os i vort bønneliv. Det er Guds godhed – ikke vor – der danner grundlaget for al velsignelse. Hvis vi forstår det, vil det hjælpe os til at sætte al vor tillid til Gud, og vi slipper for at blive tvunget til at stole på vor egen retfærdighed eller på den tro, vi eventuelt formår at mobilisere.

Tozer siger det sådan: ”Ikke engang det reneste og bedste menneske kan gøre sig fortjent til noget som helst. Det er altid Guds godhed, der er grundlaget for det, vi kan forvente fra Gud.”
Selvom det er nødvendig med omvendelse, er den ikke en fortjenstefuld præstation fra vor side, men blot en betingelse for at kunne modtage tilgivelsens nådegave, som Gud giver af sin egen godhed.
Bøn gør os heller ikke fortjent til noget som helst. Den forpligter ikke Gud på nogen måde og gør ikke, at han står gæld til noget menneske. Han hører bøn, fordi han er god, og ikke af nogen som helst anden grund.
Tro gør os heller ikke fortjent til noget som helst. Den er ganske enklet tillid til Guds godhed, og mangel på tro er at kritisere Guds hellige karakter.

Menneskers opfattelse ville forandres fuldstændig, hvis vi alle ville tro, vi lever under en venligsindet himmel…

Frit oversat fra bogen,
”Grepet av Jesus” af Mike Bickle.
Forlaget Prokla-Media.