Kirkeblade på vej ud i kulden

Det traditionelle husstandsomdelte kirkeblad er kraftigt på retur.Flere sogne har de senere år slået kirkeblade sammen. I Frederiksberg Provsti i Hovedstaden er otte ud af ti kirker parate til helt at skrotte kirkebladene. I stedet vil man som et forsøg få de kirkelige informationer ud som et indstik i den lokale avis, skriver Folkekirkens Infotjeneste i Københavns Stift.
– For det første skaber indstikkene i lokalavisen større synlighed, ikke bare for den enkelte lokale kirke, men også for alle kirkerne i provstiet som helhed. For det andet giver det kirkerne mulighed for at spare penge på kirkebladsbudgettet, og for det tredje er distributionen mere organiseret, siger provstikoordinator Helle Marie Danielsen.