Kursus om kristen dannelse

I virksomheder hedder det dannelse, coaching og ledelse. I kirken hedder det discipelskab. – Tanken er, at vi altid bliver formet og dannet, og at vi skal være bevidste om det, siger adjunkt Jakob Olsen, som er ansvarlig for et januarkursus i ”discipelskab og dannelse” på Dansk Bibel Institut (DBI) den 26. – 29. januar.
Også i Luthers katekismus møder man begrebet discipelskab. Han var en coach over for præster og kristne.
Den teologiske side af emnet bliver på kurset behandlet dr. theol. Sverre Bøe fra Norge, der også er bibelforsker. Øvrige undervisere give en mere praktisk vinkel på emnet.