Kristne beder og faster i 21 dage for Aalborg

14 Aalborg-præster med forskellig kirkelig menighedsbaggrund udgiver bogen ”En by på vej” med oplæg til 21 dages bøn og faste.
Præsternes fælles vision er: At opleve Guds nærvær i byen.Gennem 8 år har det såkaldte Præstenetværk i Aalborg været sammen i bøn for byen. De sidste tre år hver uge. Deres fælles fokus på bøn og transformation bygger bro over teologiske forskelle.

– Vi har et ansvar som kirke og kristne, siger John Nielsen.

Fra begyndelsen har det været et åbent netværk. Præster fra både folkekirker og frikirker kunne være med.
– Vi kom ud på en åndelig rejse sammen. Det kommer der frugter ud af, siger Thomas Jacobsen fra Præstenetværket.
Nu har præsterne sammen skrevet bogen ”En by på vej”.
Som Gud havde planer for byerne i Biblen, tror de, Gud har planer for Aalborg. De henviser til byer som Jerusalem, Nineve og Korinth.

John Nielsen, præst i Bethaniakirken i Aalborg og leder af Præstenetværk siger om bogen:
– Historien er, at vi arbejder med transformation, dvs. forvandling. Hele samfund oplever transformation. Kirker bliver fyldt af mennesker, der søger Gud, det vi normalt forstår som vækkelse. Hele samfund eller byer bliver påvirket. Det kan fx komme til udtryk i mindre kriminalitet eller færre skilsmisser, selvmord eller andre problemer, der kendetegner et sted. Det sker mange steder i verden.

Bønnesamlinger

– Bogen er ikke en traditionel andagtsbog. Den er et oplæg til bøn. Det handler om transformation. Vi kan ikke tale om transformation og Guds nærvær, der forvandler, uden at tale om bøn. Derfor er det et oplæg til bøn i 21 dage. Bogen skal bruges på fælleskirkeligt plan.
Vi begynder med stort fælles opstartsmøde d. 10 januar. De enkelte menigheder arrangerer så bønnesamlinger. Der er stort fælles midtvejsmøde og fælles afslutningsmøde d. 31. januar.
Det kan være svært at samle mennesker til bøn. Fokus er at søge Gud. I januar 2009 var vi 400 til lignende bønnesamlinger. Vi tror, vi sprænger rammerne og bliver flere.
Hvad er bogens primære formål?
– Bogen er det centrale redskab i hele forløbet. Den kan bruges af den enkelte og i fællesskab i kirkerne.
Først og fremmest skal den være redskab til fornyelse i menneskers liv på det personlige plan. Og i menighederne. Vi tror, der skal komme større forståelse for enhed i byen. Vi ønsker, Guds rige skal bryde igennem og skabe markant forvandling.
Bogen er med til at føre os på den åndelige vandring i de 21 dage.

Byens forvandling

– Vi er inspireret af den tænkning og tro, at Gud også vil gøre noget specielt i vores by. Derfor hedder bogen ”En by på vej”. En by kan være på vej i alle mulige retninger. Vi har et ansvar som kirke og kristne til at bevæge retningen i overensstemmelse med Guds plan. Bogen lægger op til 21 dages faste og bøn i Aalborg. Der er et dagligt oplæg til bøn gennem tre uger. Første uge er den personlige fornyelse. Anden uge har fokus på menighedens forandring, og tredje uge handler om byens forvandling.

Søge Guds nærvær

– Vi har tidligere taget udgangspunkt i 2.Kr.7,14 og gør det fortsat:
”Hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.”

– Det har vi tolket ind i nytestamentlig sammenhæng. Vi bruger Romerbrevet, Efeserbrevet og Fadervor.
Vi opfordrer folk til at bruge så meget tid som muligt til at søge Guds nærvær i de tre uger. Hans nærvær forvandler os.
Når Gud vil gøre noget stort i en by, begynder han altid med sit folk. Derfor må den enkelte af os overgive os til ham, så vi kan leve midt i det, som er hans plan med os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Præstenetværket

Thomas Jacobsen er sognepræst i Vejgård kirke i Aalborg og med i bogens redaktion.

– Bliver I som præster mere rummelige af at have fællesskab med hinanden?
– Ved at være sammen, så vokser vi også sammen. Først og fremmest vokser vi sammen ved at bede sammen. Så bliver vi også åbne for at lære af hinanden.
– Hvad laver en luthersk præst i fællesskabet?
– Min motivation ligger i en længsel efter – misforstå det ikke – et helligt liv i en eller anden forstand. Et overgivet liv. Det er et motiv, som mildest talt ikke er fremherskende i folkekirken. Jeg tror, folk i vores samfund længes efter mødet med det hellige. Folk render til alle mulige åndelige tilbud uden for kirken. Og det er ærgerligt. Det er vigtigt, at nogle tør byde ind på, at den længsel også kan forløses i et møde med Gud. I en overgivelse. Det man med et fint ord kalder spiritualitet.
– Hvad skal I opnå?
– At vore menigheder kommer til at erfare, hvad det her handler om. At folk vil være mere overgivne og dedikerede. Måske kan den måde, de lever på, blive katalysatorer for nogle af Guds riges værdier.
– Kan bogen stå alene?
– Nej, nu er den bare en god bog med gode billeder. Den bliver først noget, når den får kød og blod, ved at mennesker bruger den. Det her handler om åndelige ting. Det er i mennesket selv, både at oprøret mod Gud sidder, at omvendelsen skal ske, og at Gudslængslen skal vokse frem. Det er det enkelte menneske, der skal omvende sig.

Moderne faste

– Hvor kommer faste ind her?
– Faste er i kristendom en hjælp til koncentration. Man får mere tid til at bede. Man gør troen til en legemlig ting. Man støtter tanken og ordet ved, at man gør noget. Man får følelsen af overgivelse. Hvis man har helbred og viden til det, kan man faste fuldstændigt. Delvis faste er beskrevet i Danielsbogen, hvor man undlader vin, sødt brød og kød. Moderne faste er fx at man slukker sin mobiltelefon i tre uger. Undlader at se tv eller andre ting. Intet er finere end andet, for det er redskaber.
– I har selv valgt at forfatte bønnerne, hvad betyder det?
– Ejerskab. At bogen er blevet til, er et statement i sig selv om enhed og om at være sammen på vejen.
– Hvad laver klassiske bønner i bogen?
– De skal være et beskedent symbol på, at den her proces rummer mange traditioner. Det er vigtigt, at mennesker fra andre traditioner end spids karismatiske kan være med her. Traditionen rummer også en guldgrube af transformationstanker.
– Hvad betyder bøn for byen?
– Det åbner hjerter. Nu er vi inde på det sværeste: hvorfor er der ondt i verden? Man beder i en eller anden forstand om, at konsekvenserne af en falden verden ikke kommer til mig og dem, jeg beder for. Længere kan vi nok ikke komme, før Kristus kommer igen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mit udgangspunkt

– Hvad håber du?
– Læs Luthers forklaring til Fadervor i Den lille Katekismus. Fx siger Luther her: ”Vel kommer Guds rige af sig selv, men med denne bøn beder vi, det også må komme til os.” Jeg tror, det er et dobbelttydigt udsagn.
Vi mennesker tænker på Guds rige som noget fremtidigt. Jeg tror, den bøn også rummer et nutidigt aspekt. Vi har lov til at bede om, at Guds riges værdier kommer til os. Både som den uventede kærlighedsgerning og som frihed for det, der står Gud imod. Guds rige er ikke brudt igennem, men vi har lov til at se det i glimt. Både som markører på vores vej og som en slags reklame for fællesskabet og troen på Gud. En by på vej er en by, hvor mennesker i større grad vender sig mod Gud. Måske ikke vækkelse i traditionel forstand, for vækkelser har det med at dø ud. Men et langt sejt træk, der har Guds rige som fokus. Det er mit udgangspunkt.

En by på vej
21 dage med fornyelse, forandring og forvandling.
Præstenetværket i Aalborg.
Redaktion: Thomas Jacobsen, Alf Kristian Engquist, Dan Sørensen, Ulrik Flinta, John Nielsen.
Forlaget Alstrup.

Af Birthe Folkeman