På sporet af den tabte lykke

Et opgør med de klassiske dødssynder har if. den tv-kendte abbed Christopher Jamison betydning for et lykkeligt liv.Dette er den tv-kendte abbed Christopher Jamisons anden bog på dansk; den første handlede om at finde det hellige rum, og denne gang er vi på sporet af det, de fleste sukker og længes så inderligt efter. Lykken. Men dens vej er fyldt med snubletråde, og Jamison prøver med denne bog at gøre den fremkommelig for alle, der blot ejer et nysgerrigt sind og et åbent hjerte.Det lykkes på enestående vis, bl.a. fordi forfatteren er en fremragende formidler. En vigtig inspirationskilde er en af ørkenfædrene, Johannes Cassian, hvis tanker senere vandt genklang hos Benedikt af Nursia. Cassian (ca. 360-440) udarbejdede en liste over de Otte Tanker: acedia, frådseri, begær, grådighed, vrede, nedtrykthed, forfængelighed og hovmod.

Åndelig ligegyldighed

Hov, det er jo de syv dødssynder og så en ekstra! vil den opmærksomme læser sige. Ganske rigtigt, men sådan så den oprindelige liste altså ud. Pave Gregor den Store slog ca. 200 år senere acedia sammen med nedtryktheden, men Jamison påpeger med rette, at forskellen på de to lister er betydningsfuld.
Ordet betegner en ligegyldighed eller fornemmelse af afmatning, således som den kan opstå efter længere tids klosterliv. Da ordet forsvandt fra folks gængse ordforråd, ”berøvede man den vestlige kultur muligheden for at sætte navn på et vigtigt forhold i det åndelige liv, nemlig tabet af entusiasmen for netop dette liv. Selv om ordet er forsvundet, er åndelig ligegyldighed imidlertid en meget nærværende virkelighed i vores kultur” (s. 51).

En dybere lykke

Det er forfatterens gennemgående tanke, at skal vi bevæge os i lykkens retning, ”kræver det beslutsomhed, og at vi er parate til at se på os selv, som vi er” (s. 7). Her er fastholdelsen af begejstringen og nidkærheden for det åndelige liv endog meget vigtig – og refleksionen over de syv klassiske dødssynder og opgøret med dem af ikke mindre betydning for et lykkeligt og meningsfyldt liv.
En anderledes bog om lykke, befriende fri for den gængse pop-smarthed. Altså en bog om lykke i dybden. Meget velgørende.

Christopher Jamison:
At finde lykkens vej
– Klostervisdom til et
meningsfyldt liv
167 sider • 199 kr.
Boedal