Leder for bibeloversættere: Sprogminoriteter overses

Internationale bibeloversættere appellerer til øget fokus på unåede folkegrupper.Leder for Wycliffe International, Kirk Franklin, opfordrer til større engagement for verdens minoriteter.

Leder i Wycliffe International, Kirk Franklin, der i sidste uge deltog i en nordisk lederkonference. Foto: Anders A. Aanensen.

Kirk Franklin besøgte i sidste uge Norge for første gang for at deltage i en nordisk lederkonference, som den norske gren af Wycliffe-netværket var vært for.

Kostbart arbejde

Wycliffe-organisationer udfører sprogarbejde i 93 lande, har omkring 7.000 ansatte og et budget på flere mia. kroner. Alene i USA løb udgifter til bibeloversættelser i 2008 op i næsten en mia. kroner.
– Bibeloversættelse og andet sprogarbejde er yderst kostbart. Det kræver meget arbejde og teknologiudvikling, forklarer Franklin, der påpeger, at arbejdet ofte udføres i vanskelige og svært tilgængelige områder.
Han konstaterer, at det er en udfordring, at de største kirker ikke længere befinder sig i de rige, vestlige lande.
– En hovedudfordring i fremtiden bliver at knytte bånd mellem de hurtigt voksende kirker i syd og kirkerne i vestlige lande. Kirkerne i syd har store menneskelige ressourcer, men er fattige. Vi må arbejde med at skabe partnere uden at skabe afhængighed, siger Franklin.

Fremmed Gud

Han tror, at mens kristnes bevidsthed for verdens minoriteter øger, er det ikke sikkert, det kommer sprogminoriteterne til gode.
– Kristne er gode til at tænke majoriteter, men heldigvis bliver vi mere og mere optaget af minoriteter. Hvilket dog ikke nødvendigvis gælder de sproglige minoriteter, mener Franklin.
Hvorfor er de så vigtige?
– Hvis et majoritetssprog også tilfredsstiller behovet hos minoriteterne, synes vi, det er flot. Vi behøver ikke mere arbejde end nødvendigt. Samtidig er sproget en vigtig del af folks identitet – af samme grund ser vi, at indvandrere forsøger at opretholde deres eget sprog. Hvis vi forkynder om Gud kun på et fremmed sprog, vil Gud også blive fremmed.
Oversættelse af Bibelen mener Franklin derfor, er en nøgle til udbredelsen af den kristne tro.
– En vigtig grund til at kristendommen er så udbredt og stadig øger, er, at Bibelen bliver oversat til folks eget sprog, sier Franklin.

2.200 skriftløse sprog

Til trods for at mange sprog dør ud, og urbanisering gør, at majoritets-sprog bliver vigtigere også for minoriteter, så mener Franklin, at Wycliffe har et stort job foran sig.
– Vor grundigste undersøgelse viser, at omkring 2.200 sprog ikke har et skriftlig sprog. Det inkluderer ikke 700 sprog, der er i færd med at dø ud.
– Vi må have kirkerne i syd involveret. Vi vil stadig komme til at sende folk ud med særlige kompetencer, men vi må tænke multiplikation, siger Wycliffe-lederen.
Af Anders A. Aanensen, KPK