Ønsket om vækst kan blive til virkelighed

Med bogen ”Ledere i vækst” er der givet et godt oplæg.Vækst er naturens og Guds lov og lederens middel mod stagnation. I James Lawrence’s ledelsessyn går refleksioner over lederskab, livet og Jesus i spænd. Men holder det i den virkelige verden? Hvad kan kristne bruge Lawrence’s bog Ledere i vækst til, især dem som sidder med ledelsesansvar i kirker, skoler og virksomheder? Josua Christensen
er lærer på Lukasskolen, den kristne friskole i Vejle

”Lederskab udøves, når et menneske har indflydelse på et andet menneske” (Lawrence i Ledere i vækst s. 27)

Noget for alle kristne

Indflydelse er naturligvis ikke hele billedet af, hvad lederskab er; det er en funktion, position, et talent, en gave og en kaldelse, kunne man tilføje. Men det at have indflydelse på andre mennesker er vel noget, vi alle har i et eller andet omfang. Altså er der noget at hente for enhver kristen med et oprigtigt ønske om at leve op til ordene fra Efeserbrevets 4. kapitel: …indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.

Mest for kirkens ledere

Alligevel er lederrollen – altså præsten, ungdomslederen, cellegruppelederen osv. omdrejnings-punktet. Lawrence begrunder sin interesse for dette område ud fra sine personlige erfaringer begyndende som ungdomsleder, senere som præst, evangelist og senest med arbejdet som ledelseskonsulent i en række kristne organisationer. Undersøgelser viser, at ledelse er en af nøglerne til kirkevækst, samtidig er der nedslående statistikker, som fx påpeger, at 3 ud af 10 ledere i længere tid har haft lyst til at forlade kristen tjeneste, og at 7 ud af 10 føler sig overbebyrdede. Der er grunde nok til at finde emnet relevant.

Ledt af Jesus, lede som Jesus og lede til Jesus

Det er ikke kun et fancy ordspil, men den røde tråd i kristne lederes vækst. Det er selve grund-essensen i kristen ledelse; at være centreret omkring Jesus, både som vejleder, forbillede og endemål. Med vintræet (Joh. 15,5) som billede rodfæstes ledelsestankegangen i et dybt, inderligt og livgivende afhængighedsforhold til Jesus, troens banebryder og fuldender.
Erfaringen fra ledertræningsprogrammet Arrow, som omkring 900 engelske kirker og en enkelt dansk (Karlslunde Strandkirke) deltager i, er, som Lawrence udtrykker det: livsforvandling.

Lederskab i dag

Forvandling er en nødvendighed i en verden i forandring. Forvandling er Guds svar til en verden, hvor krig, dalende standarder i sundhedssektor og uddannelsessystem, stigende selvmordsrater, faldende deltagertal i kirkerne, fejring af fordærv som frihed, forbrug og selvrealisering som religion, hører til dagens uorden. Kristent lederskab forvandles ved at formes af korset og opstandelsen, idet ”ske din vilje” bliver ledetråden og opstandelseskraften håbets brændstof.
Ledere udfordres desuden på hjemmebanen af manglende uddannelse, stagnerede traditioner, tiden som aldrig strækker osv., og overhøres alarmklokkerne, kan konsekvenserne være alvorlige for såvel lederen som dem, han/hun leder.

”Specielt afsnittene om de yngre, de ældre og de midaldrende ledere rammer nogle problemfelter, som kendetegner de forskellige ”perioder” i livet, og som er lette at genkende fra det virkelige liv. Forfatteren gør meget for at skabe overblik og struktur, hvilket gør teksten let at læse og forholde sig til.” (Malene F. Sørensen, viceskoleleder)

Udvælgelse, kald og formål

Gamle travere bærer stadig deres vægt! Således er det også med begreberne: udvælgelse, kald og formål; de er ikke nye i kristen sammenhæng, men uundværlige i forståelsen af ledelse. Når ledere skal mere end udholde udfordringer, når målet er vækst, bliver det igen den første kærlighed, bevidstheden om Jesu udvælgelse og betydningen af kaldet, der bærer igennem. Lawrence giver en række konkrete råd og modeller, som sigter på at værne om kærligheden, leve i nådens cyklus og være i det primære og sekundære kald. Det sekundære kald er ”at give gensvar på Guds særlige formål for vores liv”, det er det, der giver klarhed over, hvordan vi skal bruge vores tid, træffe beslutninger og prioritere, når det er nødvendigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vær mere optaget af din karakter end dit omdømme. Din karakter er, hvem du virkelig er, mens dit omdømme kun er, hvad andre tror, du er.” Basketballtræner John Wooden

Karakterudvikling

Kristen ledelse må mere end noget andet afspejle Kristi karakter, dvs. ledelse fyldt af kærlighed, integritet, medfølelse, sandhed, trofasthed, tjenersind og tilgivelse. Standarden er uendelig høj, men det opløftende budskab er, at det er muligt at vokse og udvikles i Kristus-lighed. Her bringes ”moderne” redskaber i spil, når lederen gennem refleksion, meditation, retræte, mentoring osv. aktivt arbejder på at blive mere som mesteren (Jesus).

”Gode overvejelser, god forkyndelse/teologi tager udgangspunkt i noget, der efter min mening er grundlæggende i forståelsen af kristent lederskab. En bog, hvori der er mange gode jordnære praktiske og anvendelige forslag til aktivt at gå ind i forandrings-/forvandligsprocesser.” (Jens Erik Høj-Pedersen, skoleleder)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kompetence, værdier, visioner og relationer…

Der er nok at tage fat på for nutidens kristne leder, og hvad enten det handler om kompetence-udvikling eller betydningen af teamarbejde, giver Lawrence stof til eftertanke. Ledere i vækst er krydret med historier fra det virkelige liv, rammende citater fra kendte og mindre kendte, principper, trin og retningslinjer. I junglen af ledelseskoncepter og managementprogrammer er det denne bogs fortrin, at den insisterer på at spejle ”smartness in heartness” – dvs. vækst er positivt, når den henter sin næring i Guds ords principper. Bogen kan blive det konkrete oplæg til arbejde med ledelse i den lokale menighed, hvis I drømmer om at vokse. Mediacellen (Dansk Oase) bebuder et undervisningsmateriale som opfølgning senere i år, så der er noget at se frem til.

”Bogen Ledere i vækst udfolder værdifulde standarder for ledelse, inspireret af Guds ord. Jeg kan gennem læsningen få mulighed for at reflektere over, hvordan jeg selv leder. Ligeledes giver bogen anvisninger på redskaber til at udvikle mig som leder. Bl.a. skriver Lawrence som optakt til kap. 8: ”…under presset fra travlheden og trætheden på grund af for meget aktivitet, giver vi ofte mindst opmærksomhed til lederskabet af os selv og dem, der er tættest på os”. Herefter udfolder Lawrence de vinkler og anvisninger, som Biblen giver os for at reflektere og handle over selvledelse. Inspirerende læsning!” (Grete Albinus, Ledende pædagog)

James Lawrence:
Ledere i vækst
– Refleksioner over
lederskab, livet og Jesus
319 sider • 245 kr.
Mediacellen


Artiklen fortsætter efter annoncen: