Politiker inviterer kirkeledere ind på Københavns Rådhus

Jakob Næsager, der er konservativt medlem af Københavns Borgerrepræsentationen, inviterer lederne af de københavnske frikirker til en snak om, hvordan man sammen kan sikre, at de kristne værdier får mere plads i København.Her vil han også høre, hvordan han som medlem af bystyret kan understøtte de fælles aktiviteter, der kan udbrede de kristne værdier til københavnerne.
Jakob Næsager er selv leder af missionsforbundets menighed, Bethelkirken, på Amager.
– Værdipolitikken bliver vigtigere og vigtigere. Her er det vigtigt, at vi kristne er synlige og med i forreste række. Jeg håber, at jeg med de kristne netværk i byen vil kunne få sat markante kristne aftryk på den politik, som bliver ført i København, har Næsager tidligere udtalt til Udfordringen.
Mødet med frikirkelederne finder sted på Københavns Rådhus tirsdag den 23. februar.
Bjarne