Præsters tavshedspligt gælder trods multimedieskat

Folk i Aalborg Stift kan fortsat ringe anonymt til præsten uden at frygte kontrol.Det fremgår af et brev, som Aalborg Stift har sendt til præster og menighedsråd. I brevet slås det fast, at samtlige præster skal betale den omstridte multimedieskat.
På grund af tavshedspligten kan der nemlig ikke udføres den fornødne kontrol af præsters telefonsamtaler, der kan berettige til, at der underskrives en tro- og loveerklæring, der fritager for multimedieskatten.
Med andre ord: Der bliver ingen kontrol med, hvem der ringer til præsten. Det ville have været konsekvensen, hvis præsterne kunne fritages for skatten.