Kirker træder til i katastrofer

Biskopper vil ansætte 36 katastrofepræster.En række præster i Folkekirken har i en årrække udgjort et frivilligt kirkeligt katastrofeberedskab. Fx stod præster klar til at hjælpe i lufthavnen, da turister kom hjem fra de rejsemål i Asien, som blev ramt af tsunamien i julen 2004.
I erkendelse af behovet har folkekirkens biskopper nu besluttet at sætte ordningen i system og ansætte præster til den opgave. Rundt om i landet er der opslået 36 menige stillinger som beredskabspræster samt en ledende præst i hver af de fem regioner, skriver kirkenikoebenhavn.dk.