Tæt løb i jysk bispevalg

Vil den næste biskop i Aalborg Stift hedde Henning Toft Bro eller Marianne Christiansen?Hvem skal afløse biskop Søren Lodberg Hvas som biskop i Aalborg Stift?

Valget står nu mellem provst Henning Toft Bro og sognepræst Marianne Christiansen. Den 25. marts falder afgørelsen.

Det svæver stadig i det uvisse, da ingen af de tre kandidater ved første valgrunde nåede op over de krævede 50 pct. af stemmerne. Og derfor skal der foretages omvalg.
Det stod klart efter 1. valgrunde af bispevalget i Aalborg Stift den 11. februar. Ved stemmeoptællingen fordeler stemmerne sig med 790 stemmer til sognepræst Marianne Christiansen, Thisted, 659 stemmer til provst Henning Toft Bro, Nykøbing Mors, og 316 stemmer til lektor, stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard, Vestervig.

Tæt løb

Da ingen af de tre kandidater opnåede over 50 pct. af de afgivne stemmer, skal der foretages et omvalg mellem provst Henning Toft Bro og sognepræst Marianne Christiansen.
Hvad er så de to kandidaters visioner for Folkekirken?
Henning Toft Bro skriver bl.a. på sin hjemmeside:
– Folkekirkens første og fornemmeste opgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Vigende medlemstal og et perifert folkekirkeforhold – det er den virkelighed, vi lever i. Det betyder, at vi skal besinde os på folkekirkens grundlag. Det gør vi først og sidst i forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus.
Marianne Christiansen opdeler sin vision i ånd, liv og lys:
– At være kirke er at vidne om evangeliet i det, vi siger og det vi gør – vejledt af Helligånden. Der er et praktisk liv, der skal leves i Folkekirken. Oplysning om kirke og kristendom over for børn, unge og voksne er folkekirkens opgave, siger hun.

Opbakning

Der var god opbakning til 1. valgrunde. Af de 1.962 stemmeberettigede havde 1.786 indsendt deres returkuvert. Det betyder en deltagelse på 91 pct.
Afstemningsmaterialet til omvalget sendes til de stemmeberettigede mandag den 22. februar og skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 25. marts 2010 kl. 12.00. Så vil det vise sig, om den nyvalgte biskop hedder Henning Toft Bro eller Marianne Christiansen. Bispevielsen finder sted i Budolfi Kirke, Aalborg Domkirke, den 9. maj.