Kristne protesterer mod homovielser

Evangelisk Luthersk Netværk tager nu til genmæle mod forslag om kirkelig vielse af homoseksuelle.Gud elsker bøsser og lesbiske. Men han velsigner ikke homoseksualitet.

Sognepræst Henrik Højlund

Så kort kan det seneste indlæg i debatten om vielse af homoseksuelle formuleres. Indlægget kommer fra Evangelisk Luthersk Netværk, der repræsenterer den såkaldte ”højrefløj” i Folkekirken og består af 18 folkekirkelige menigheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.
– Gud elsker de homofile, lige såvel som han elsker alle andre mennesker, men at velsigne homofilt samliv ligger uden for hans vilje, lyder det bl.a. fra netværkets formand, sognepræst Henrik Højlund.
Reaktionen kommer på baggrund af hele fire lov- og beslutningsforslag i Folketinget, der vil give Folkekirken mulighed for at vie homoseksuelle. Regeringspolitikere efterlyser et ønske herom fra kirken.

Kirkeminister åben

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech er åben for at give homoseksuelle mulighed for såkaldt ”registreret partnerskab” i kirken. Ordningen kan dog ikke sidestilles med ægteskab, mener hun og beder politikerne vente på den rapport om spørgsmålet, hun har sat i gang.
Biskopperne er delte i spørgsmålet. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, mener, vielse af homoseksuelle er helt naturligt, mens Viborgs biskop, Karsten Nissen, maner til besindelse.

Smertegrænse nået

Førnævnte Evangelisk Luthersk Netværk tager kraftige gloser i brug for at advare mod vielse af homoseksuelle: ”…dette skridt vil gennembryde en smertegrænse for, hvad den folkekirkelige ordning kan rumme”.
– En god del af kirkens præster og lægfolk kan ikke andet end at forstå et sådant skridt som at indføre et formaliseret misbrug af Guds navn i selve ritualbogen. Med et ritual ophører denne sidste rest af folkekirkeligt helle for mange, slutter Evangelisk Luthersk Netværk og advarer mod det ”sidste skridt bort fra den folkekirkelige sammenhængskraft – folkekirkens evangelisk lutherske bekendelse”.
/sl