Missionær i 25 år

Niels Henrik Hovaldt har den 1. marts været ansat 25 år som missionær i Indre Mission, de seneste 5 år i Odense.Niels Henrik er født i Nørresundby i 1959. Før ansættelse i Indre Mission arbejdede Niels Henrik ved landbrug som fodermester. I sine 25 år som missionær har han arbejdet 4 år i Birkerød, 6 år i Ringsted og 9 år i Grindsted. Siden 2005 har Niels Henrik og hans familie boet i Bellinge, og han har haft sit arbejdsområde i Odense og på Fyn.
Niels Henrik har i sit arbejde særligt fokus på forkyndelse og besøgstjeneste. Niels Henrik har senest genetableret bedefældeskabet Evangelisk Alliance på tværs af de kristne kirker i Odense.