Ny leder af voksende fakultet

Menighedsfakultetets bestyrelse har ansat Jørn Henrik Olsen, lektor, ph.d., Gilleleje, i stillingen som fakultetsleder fra 1. august 2010.Menighedsfakultetet oplever i disse år stor søgning af studerende til fakultetets bacheloruddannelse i teologi.
Jørn Henrik Olsen afløser Ingolf Henoch Pedersen, som har valgt at trække sig efter 10 år som leder af Menighedsfakultetet.
Jørn Henrik Olsen har en fortid som undervisningsleder ved Brødrekirkens Præsteseminarium i Mbeya, Tanzania 1986-94, har været ansat som adjunkt og forskningsleder ved Det Teologiske Fakultet i København. Her har han forsket og undervist i systematisk teologi, missiologi og religionsteologi 1995-2006 og udviklet kurser i Teologisk Kommunikation. Fra 2007 har han virket som freelancer i en selvstændig virksomhed som billedkunstner, kunstformidler, underviser, foredragsholder, forsker og censor.