Missionsleder med begejstring

Per Eivind Stig er begejstret og kan begejstre andre. Men begejstring har også en begrænsning, har han måttet sande. Som en løber, der må tage bestik af vind, vejr og føre, har også den tidligere missionsleder mærket muren.

Per Eivind Stig

Han var initiativtager til Ungdom Med Opgave i Danmark. Missionsbevægelsen blev lanceret med en stor international konference i Randers i 1985. GO-festivalen samlede 5000 personer fra 30 nationer. Og Per Eivind Stig ledte UMO frem til 1996, hvor han oplevede de første tegn på udbrændthed.
Efter et par år som selvstændig erhvervsdrivende blev han koordinator for UMO i Norden og Baltikum, inden han i 2003 sagde ja til en stilling som præst i Citykirken i Taastrup.
På tirsdag den 9. marts fylder han 60 år. Og selv om han er delvist sygemeldt, mærkes hans begejstring tydeligt gennem telefonrøret.
Hvad driver dig – og har drevet dig gennem alle årene?
– Mit kald til at gøre Jesus kendt! Jeg vil dele det liv, jeg selv har fået af ham.
– Og så brænder jeg for, at kristenfolket står sammen. Det har jeg nok fra min far, der var rigtig alliancemand, fortæller Per Eivind Stig med lettere norsk accent.

Begejstret for Jesus

For Per Eivind Stig er nordmand, opvokset i en kirkeligt aktiv familie. Faren var forretningsmand og kasserer i kirken og var også initiativtager til Norges første kristne ungdomsforening, fortæller Per Eivind Stig.
Så det at arbejde med unge har han ikke fra fremmede.
– Jeg var selv som ung med til at arrangere store ungdomsevents i Oslo, hvor vi bl.a. marcherede gennem gaden Karl Johan op til Trefoldighedskirken. Her samledes op til 2000 unge en gang om måneden, og mange besluttede sig for at blive kristne.
– Der var en begejstring for Jesus, og det tænder mig stadigvæk, siger han.

Unge skal ud

Per Eivind Stig er uddannet på Det Norske Missionsforbunds teologiske seminarium, Ansgar-skolen, og flyttede efter et par år som præst til Danmark med sin kone Ellinor.
– Da jeg var med til at starte Ungdom med Opgave op i Danmark, blev jeg sprugt: Hvad er din vision? Og jeg svarede: At få sendt så mange unge ud af dette land som muligt!
For det er lige, hvad Ungdom Med Opgave drejer sig om: at mobilisere unge til korttidsmission i hele verden. UMO er en af verdens største internationale tværkirkelige missionsorganisationer med 16.000 frivillige medarbejdere 1000 steder i 149 lande.

Per Eivind Stig er nu præst i Citykirken i Taastrup. Her trækker han på præsteerfaring, som han også har rigeligt af.
Efter at han var færdiguddannet fra Ansgar-skolen kom han i præstepraktik i Stavanger i 1977. Året efter blev han præst i Porsgrunn, og i 1980 blev han præst i Søgne ved Kristianssand. Derefter gik vejen til Danmark, hvor han blev præst i Vesterkirken i Stenum ved Brønderslev.
Og herefter gik det så løs med UMO:
Hvad har været din største oplevelse i alle årene?
– At se den mobilisering af unge, som fandt sted i UMO sidst i 1980’erne og først i 1990’erne. Det var helt utroligt!
Hvad har været din største udfordring?
– Begrænsede midler! At ville gøre så meget, og så alligevel ikke kunne det. Det har ikke altid været let, indrømmer han.
Men han har mod på fremtiden, og der er ikke gået skår af begejstringen for at gøre Jesus kendt.
Svend Løbner