Færing prædiker i Jylland

Heri Elttør fra Aulum skal fra sommeren 2010 varetage jobbet som kredsmissionær for Indre Mission i Holstebro-området. Her skal han blandt andet fungere som forkynder i landsdelens missionshuse og støtte det lokale arbejde i Indre Mission.
Heri Elttør stammer oprindelig fra Færøerne, men har siden 1999 været ansat som missionær i Indre Mission i Danmark.