Nye i hospicebestyrelse

Der blev indvalgt to nye bestyrelsesmedlemmer på Hospice Forum Danmarks generalforsamling den 10. april.Advokat Bent Hejbøl Jensen og statsautoriseret revisor Marius Jensen er helt nye bestyrelsesmedlemmer. To blev valgt som suppleanter: Gårdejer Karen Margrethe Sørensen og tidligere skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen.
Tove Videbæk blev genvalgt som landsformand og Christian Bendixen og Anne-Marie Bønløkke som bestyrelsesmedlemmer.