Katolsk oprydningsplan

Katolsk Kirke i offensiv for at afbøde skaderne af 17 påstande om seksuelle overgreb. Sagerne overgives til politiet. En anonym hotline oprettes. Uvildig advokatundersøgelse.Den Katolske Kirke forsøger på alle måder at imødekomme den kritik, som er haglet ned over kirken på grund af 17 påstande om seksuelt misbrug.

– Vi er vant til kritik, siger pressechef Niels Messerschmidt.

Pressechef Niels Messerschmidt fra Den Katolske Kirke fortæller til Udfordringen, at biskoppen og den øvrige ledelse har besluttet en række initiativer. Det sker efter møder med organisationen Børns Vilkår og Politidirektøren.
– Efter mødet med politidirektøren, hvor vores 2 år gamle beredskabsplan blev drøftet, har biskop Czeslaw Kozon besluttet at tage kontakt med Advokatsamfundet for at få iværksat en uvildig undersøgelse af overgreb på børn og unge begået i Den Katolske Kirke i Danmark.
Den Katolske Kirke har også kontakt til Socialministeriet og Justitsministeriet. Sammen vil de sammensætte en gruppe, som kan rådgive kirken og som bl.a. skal oprette en telefonisk hotline, hvor ofre og pårørende anonymt vil kunne henvende sig for at få hjælp og rådgivning.
– Der er indtil videre kommet 17 henvendelser om overgreb på børn i kirken, og disse sager er nu overgivet til politiet, fortæller Niels Messerschmidt. Fire-fem af sagerne er meget gamle, en er helt tilbage fra 1898.
Efter at Berlingske Tidende fredag fortalte om en anonym person som beskyldte en anonym, men nulevende og aktiv præst på Sjælland for overgreb, er det lykkedes kirken at identificere den præst, der anklages.
Biskop Czeslaw Kozon har haft et personligt møde med præsten, som fik anklagerne forelagt. Han kunne imidlertid ikke genkende anklagerne og kunne ikke gætte, hvem den anonyme anklager var.
Derfor opfordrer Den Katolske Kirke den anonyme til at melde sig. Kirken lover ham anonymitet i forhold til offentligheden, men den er nødt til at kende anmelderens identitet for at kunne gå videre med sagen, siger Niels Messerschmidt.
– Synes du at pressens behandling af disse anonyme sager er rimelig?
– Hvis vi fra dag ét selv havde håndteret sagen bedre, havde det måske været anderledes, siger Niels Messerschmidt.
– Men jeg tror, der er to grunde til, at kritikken har været så hård: Dels har de mange sager, som er kørt i udlandet, måske smittet af på pressens behandling i Danmark. Dels er vi normalt heller ikke forvent med venlig omtale af Den Katolske Kirke. Pressen opfatter os som lukket og elitær. Og det må vi så slås med.