Tvivlens passions historie

Den nyeste Jesus-film på dvd – den BBC-producerede ”The Passion” fra 2008 – rejser mange spørgsmål.I påsken 2008 viste BBC en ny filmatisering af passionshistorien, som nu er kommet på dvd med danske undertekster.Denne BBC-producerede Jesus-film adskiller sig fra tidligere Jesus-film ved at fokusere meget på det psykologiske drama, der udspiller sig mellem Jesus, Kajfas og Pilatus fra indtoget i Jerusalem (Palmesøndag) til opstandelsen (Påskedag).
Synsvinklen er den spørgendes eller tvivlendes: Kan det være rigtigt, at Jesus af Nazaret var Guds Søn, sendt til verden med en bestemt mission, og at han opstod fra de døde? Og det er øjnene, som ser, der bestemmer, om svaret skal være ja eller nej.

Hvad er det egentlig, de ser?

Det fremgår stærkest af det, der sker påskemorgen og påskedag:
Soldaterne, der bevogter graven, har – meget ”belejligt” – været inde i Jerusalem for at hente mad, og da de vender tilbage, er stenen væltet væk fra graven, og Jesus er forsvundet. De når lige at se Maria Magdalene forsvinde fra stedet og har dermed grund til at tro, at hun er den sidste af en gruppe af disciple, der har været der for at fjerne Jesu lig.
Om den Jesus, som Maria Magdalene møder ved graven, og som vandrerne møder undervejs til Emmaus, står der (i Joh 20,14 hhv. Luk 24,16), at han ikke blev genkendt, for if. Mark 16,12 viste han sig ”i en anden skikkelse”. Det har man i denne filmatisering valgt at vise ved at lade helt andre skuespillere med en svag lighed med den skuespiller, der ellers spiller Jesus, overtage rollen i de to situationer! Det gør tvivlen til at tage og ”føle” på.

Virker ikke særlig overbevisende

Man må så også bemæke, at den skuespiller, der har rollen som Jesus – Joseph Mawle hedder han – har svært ved at virke overbevisende i denne meget svære rolle. Og det smitter af: Disciplene virker heller ikke særligt overbeviste; faktisk fremstår de alle mere eller mindre som nogle Thomas’er. Ganske overraskende findes den stærkeste i troen her blandt de jødiske rådsmedlemmer: Josef fra Arimatæa, om hvem det hedder, at han ”ventede Guds rige”.

Problemet Judas

Et sidste problem i denne filmatisering er dens fremstilling af Judas Iskariot. Denne skikkelse har man ”psykologiseret” meget over i et forsøg på at forstå, hvad der sker med ham. If. Luk 22,3 ”fór Satan i Judas”, men den forklaring har man ikke rigtigt villet ”købe”, selv om Jesus i filmen faktisk antyder noget i den retning på et tidspunkt, da han til Judas siger, at man kan have mange fædre – en af disse mulige fædre har han nævnt over for jøderne, da han siger til dem: ”I har Djævelen til fader” (Joh 8,44)! Nej, i filmen gøres Judas næsten uskyldig – det er først Kajfas, dernæst delvist Jesus selv, der tvinger ham til at forråde Jesus. Og så kommer der et for mig nyt og overraskende Jesus-udsagn i filmen: At Gud også har gjort en ”bolig” klar til Judas i sit ”hus”! Det er ikke helt ligetil at få det til at harmonere med, at Jesus lidt senere i samme evangelium omtaler Judas som ”fortabelsens søn” (jf. Joh 17,12: ”ingen af dem gik fortabt, undtagen fortabelsens søn”).

Det specielle ved manden der ændrede verdenshistorien

Når det gælder Jesus-film, står og falder meget naturligt nok med, hvordan Jesus skildres – og her falder BBC’s Jesus-film desværre igennem sammenlignet med tidligere Jesus-film. Ganske vist er der undervejs situationer og udsagn, hvor man tænker: ja, sådan kunne det måske have været – eller: sådan kunne det også være formuleret. Men det, der først og fremmest gør den seværdig, er måden, hvorpå man har skildret al den postyr, denne tømrer fra Nazaret skaber. Man har forsøgt at gå bag om det ydre drama for at vise, at der trods alt var noget helt specielt ved manden, der ændrede verdenshistorien – og at det skete netop da, netop dér og netop sådan.

The Passion (BBC)
174 min.
Kirkebutik.dk-pris: 155 kr.