Aktiv præstefrue med mange jern i ilden

Kirsten Fromsejer er både iværksætter og flygtningekoordinator. At præstekoner har mindst lige så mange gøremål som præsten er Kirsten Fromsejer et levende bevis på. Hun synger i kor, arrangerer hyggestunder for enlige og ældre og er primus motor i Danmissions genbrug i Roskilde.

Kirsten Fromsejer

Kirsten Fromsejer fyldte 75 år midt i Kristi Himmelfartsferien den 14. maj.
Her kommer – lidt forsinket – historien om en særdeles aktiv præstefrue.
Kirsten Fromsejer er født i Skjern og mistede som 11-årig begge sine forældre. Efter et ophold på Vestbirk Højskole kom hun i lære som kontorassistent hos DSB i Århus.
Efter giftermålet med Poul Henning Fromsejer, der kort efter blev præst ved Århus Domkirke, koncentrerede hun sig om opdragelse af og samværet med børnene, Jens og Dorte.

Sognet først

Efter flytning til København i 1970 og Roskilde i 1983, var hun deltidsansat ved Daells Varehus, men har også været ansat i forskellige vikarjobs inden for kontorarbejde samt i ’Materialecentralen’, men først og fremmest koncentrerede hun sig om at være præstefrue og deltage i sognenes liv og virke.
Kirsten Fromsejer har været medlem af adskillige kor, bl.a. Akademisk Kor i København og i Roskildekoret, og hun har i mange år været korsanger ved kirkelige handlinger i Jakobskirkens sogn i Roskilde.
I alle årene, hvor hendes mand Poul Henning Fromsejer var sognepræst ved Roskilde Domkirke, var hun aktiv bl.a. med ”Juleaften i Konventhuset” for ældre og ensomme, ligesom hun samme sted har spillet en stor rolle ved de månedlige ’Søndags Samvær’. Alle steder, hvor Kirsten kommer hen, sætter hun sig ved klaveret for at spille til de salmer og sange, der skal synges og tager altid aktiv del i at være noget for andre.

Ivrig iværksætter

Da Kirkens Genbrug startede for Danmission i Roskilde for 17 år siden, var hun den ivrige iværksætter. Dette er stadig hendes foretrukne aktivitet og hun har i mange år været formand for bestyrelsen. Derudover har hun taget del i undervisning af – og omsorg for – flygtninge i Roskilde gennem Indre Mission, hvor hun gør en stor indsats og har mange bolde i luften.
I efteråret 2009 besøgte hun én af de flygtninge, som efterfølgende havde fået opholdstilladelse i USA. Det blev en spændende tur for Kirsten og hendes veninde, da de rejste 10 dage til Chicago for at besøge hendes ven og hans familie dér.
I mange år har hun sammen med sin mand været medarrangør for rejser til udlandet med Felix og Unitas Rejser og derudover i knap 25 år været aktiv i ugekurser på højskoler og hotel Nyborg Strand – samt Løgumkloster Refugium, hvor 75-års-fødselsdagen i øvrigt fejres.
/sl