Brorson-salmer som et fundament for troen

Hans Adolf Brorson (1694-1764) er forfatter til 60 af salmerne i vores salmebog og er efter Grundtvig vel nok vores mest elskede sal-medigter.Thomas T. Olofsons Løve og lam: Et studie i H. A. Brorsons forsoningslære er en analyse af 15 mindre kendte Brorson-salmer, sådan som de skal læses (og synges) i henhold til den bibelske forsoningslære.
Bogen er opbygget således, at vi først bliver introduceret til salmerne gennem en kort biografi over Brorsons liv, efterfulgt af tre kapitler, der med lægmandsord fortæller om Brorsons baggrund i luthersk ortodoksi, pietisme og herrnhutisme, og om hvorledes disse retninger førte Brorson til det teologiske ståsted, der farvede hans digteriske stemme. Løve og lam er ikke en bog, man skal kaste sig ud i, hvis man leder efter en dogmatisk eller litterær gennemgang af Brorsons forfatterskab. Til gengæld er den så heller ikke tynget ned af for udenforstående uforståelige teologiske begreber eller interne henvisninger, og det gør derfor Løve og lam til mere end blot et speciale henvendt til de udvalgte få. Olofson har dog valgt at bruge salmerne, som Brorson skrev dem, i stedet for den nye oversættelse, så det vil være en god idé at sidde med en moderne salmebog ved siden af.
Når Løve og lam rammer de rigtige toner, formår den at give læseren et indtryk af den trosvirkelighed, der ligger bag Brorsons salmer, og giver derfor endnu en dimension til vores salmesang. Vi glemmer nogle gange, hvad det er, vi synger, når vi sidder i kirken. De velkendte ord bliver til et meningsløst litani, der rables af, uden at vi begriber den betydning, disse ord har. Med Olofsons indføring i Brorsons fortolkning af de bibelske forsoningsmotiver, sådan som vi synger dem, bliver salmerne ikke blot til simpel lovprisning, men til et teologisk fundament for vores tro. Alle de Brorson-salmer, Olofson behandler, er en lovprisning af Kristus som forsoneren, som brobyggeren over den svimlende afgrund mellem mennesket og Gud, mellem det gamle menneske og den nye pagt. ”Helliggørelsen er ikke menneskers anstrengelser, men forsonerens i den troende”, skriver Olofson, og bogen bliver til forsoningsforkyndelse dér, hvor Olofson taler med Brorsons tunge og peger hen mod lammet på korset.
Anne-Katrine Buch

Thomas T. Olofson:
Løve og lam
– Et studie i H. A. Brorsons forsoningslære
190 sider
199,95 kr.
Kolon