En hjælp til forældre med teenagere i huset

Tim Sanford inspirerer til at sætte din teenager – og dig selv – fri.Slip kontrollen og slap af er en slags forældrevejledning, der opmuntrer til kunsten at være forældre, specielt i perioden, hvor løsrivelsesprocessen mellem teenagere og forældre finder sted.Bogen skal ikke ses som en traditionel lærebog, hvor der slavisk kan gås frem efter opstillede læresætninger og dogmer. Det er heller ikke en bog fyldt med metoder, men derimod en bog med hverdagsfortællinger og situationer, som de fleste forældre med teenagere i huset vil kunne kende – eller vil kunne genkalde sig fra lignende oplevelser, de selv har haft. Bogen er amerikansk, skrevet til amerikanske forældre, og det kommer til udtryk i flere af eksemplerne (spørgsmål om kørekort til 16-årige, college, m.m.). Tim Sanford beskriver os mennesker og vore relationer gennem fire mennesketyper.
At vi ofte kommer til kort, og det kan føles anstrengende at være forældre til teenagere, skyldes for det meste, at vi er stagnerede i egne opfattelser af, hvad der er god opdragelse, hvad og hvem der kan og må hvad, og så trangen til kontrol, at have styr på det. Det betyder ikke, at al kontrol skal kastes væk, men derimod at det er vigtigt, hvordan kontrollen udøves.

Om kontrol, indflydelse og ansvar

Bogen er delt i tre dele. Første del omhandler kontrollen, der udvikler sig til en krudttønde. Anden del sætter fokus på forholdet mellem kontrol, indflydelse og ansvar. Tredje del er en anvisning på, hvordan kontrol og indflydelse så udøves.
Bogen kommer med anbefalinger på, hvornår man som forældre skal træde lidt tilbage, hvordan man vælger sine kampe, og hvordan man kan komme af sted med at sætte og håndhæve visse regler.
Vi skal som forældre huske, at det ikke blot er mig som mor eller far, der kan have det vanskeligt, det har din teenager også. Løsrivelsesprocessen er i gang, teenageren er på vej ud ad en sti mod modenhed.
Bogen slutter med et godt råd: ”Byg dine beslutninger på, hvad der er rigtigt, klogt og sundt – ikke på hvad du frygter”.
Alt i alt en lille fin bog, der bygger på det kristne værdi-grundlag, men ikke er specielt rettet til kristne familier. Problemstillingerne med børn på vej mod voksenlivet er langt på vej de samme uanset, hvilken baggrund vi kommer med, og derfor en denne bog brugbar for alle uanset, hvilken virkelighedsforståelse man lever i.

Tim Sanford:
Slip kontrollen og slap af
– Om at sætte din teenager (og dig selv) fri
173 sider • 199,95 kr.
Lohse