Et hurtigt overblik over evolutions-kritikken

Denne lille bog kan ikke siges at bidrage med så meget nyt til debatten om skabelse eller evolutionsteori. Den er, som den lidt sarkastiske titel antyder, et indlæg imod evolutionsteorien.Den lille bog er næsten i lommebogsformat, og på dens 75 sider beskæftiger den sig med mikro- og makroevolution, abemennesker, universets og jordens alder, jordens geologiske historie samt Bibelen og naturvidenskaben.
Det siger sig selv, at bogen kun når at kradse lidt i overfladen af disse omfattende emner, og det er dens primære svaghed, at dens behandling af de forskellige temaer bliver overfladisk og postulerende.
Molén skriver i forordet, at bogen er et afkog af hans større bog Vårt ursprung?, som skulle indeholde 1000 videnskabelige referencer og være blevet til på baggrund af 40.000 siders faglitteratur. Denne større udgivelse har jeg ikke læst, men det er en afgørende præmis, at Og Gud skabte Darwin læses med denne viden i baghovedet, da man ellers vil hænge fast i ovenstående kritikpunkt om overfladiskhed og postulerende skrivestil. Der er nemlig meget få referencer i den lille bog, og man er derfor nødt til at stole på forfatterens subjektive udlægning af kendsgerningerne. Endvidere er bogen skrevet i et meget jævnt og hverdagsagtigt sprog, hvilket understreger, at den snarere skal ses som et forsøg på at formidle de centrale pointer i den større bog end som et selvstændigt videnskabeligt indlæg i debatten.
Bogens force er, at den på en meget letlæselig måde indfører læseren i nogle væsentlige og klassiske argumenter imod evolutionsteorien. Så hvis ens ærinde er at danne sig et hurtigt overblik over de evolutionsskeptiske argumenter i ovenstående temaer, så er det en fin bog til formålet.
Anmeldt af Thomas Reuss Schmidt

Mats Molén: Og Gud skabte Darwin
75 sider • 99,95 kr. • Credo