Debat

Gospel og diakoni

Har gospel og diakoni noget med hinanden at gøre? Ja, det tror jeg. Nu vil jeg kort sige lidt om, hvordan vi hos os er gospelkor.
I Nykøbing Falster Sogn har jeg været ansat som organist ved Lindeskovkirken siden 1998. Min kone og jeg begyndte dér for et par år siden at stå for et frivilligt gospelkor.
Vores kor, som er uden optagelsesprøve og åbent for alle uanset baggrund og evner, hedder Emmauskoret, har cirka 50 medlemmer og øver hver mandag kl. 19-21.30, medregnet kaffepause.
I Emmauskoret synger man, fordi man kan lide at synge og har glæde af fællesskabet. Der er kormedlemmer med sygdom og smerte, der synger af samme grund som raske, og som fortæller, at gospelkorsang lindrer. Nogle, der ikke havde kirkelig berøring, begynder at gå i kirke, fordi det med Gud og os betyder noget for dem. Enkelte fra Emmauskoret fik den idé at ville fejre juleaften 24. december i Lindeskovkirken for og med nogle af de enlige mennesker i sognet. Det blev et vellykket arrangement. Vi havde forinden spurgt menighedsrådet om lov til at låne lokalerne og ansøgt Nykøbing F. Menighedspleje om økonomisk støtte. Der var fuld opbakning fra præster og menighedsråd, og menighedsplejen skænkede flere penge, end der var ansøgt om at få.
På den baggrund besluttedes det, at der skal være juleaften for enlige i Lindeskovkirken, næste gang det bliver 24. december.
Per Nedergaard Hansen
Dyssevænget 11
4800 Nykøbing Falster.

KD kræver respekt for Grundloven

Kristendemokraterne finder det utåleligt, at danskerne ikke kan være trygge i deres egne hjem. Nuværende folketingspolitikere og politiet prioriterer forkert, når det drejer sig om danskernes tryghed. Både indbrud, vold, hjemmerøverier og frihedsberøvelser får lov at fortsætte, mens borgernes tillid og tryghed nedbrydes.
Lad Kristendemokraterne komme til orde i medierne og i Folketinget, så der kan komme nyt fokus på den enkeltes tryghed, og her specielt på de nævnte lovovertrædelser, der gør danskerne fredløse i deres egne hjem. Der skal på ny skabes respekt for den almindelige, lovlydige dansker.
Kristendemokraterne kræver en topprioritering af disse sager. Det kan ikke være rigtigt, at befolkningen skal leve i frygt i deres eget hjem, når den vigtigste lov, Grundloven, siger, at både den personlige frihed og boligen er ukrænkelig. Lad os i stedet bygge Danmark op til et frit og trygt sted at leve i. Stem på KD.
Jens Møller, tidligere formand for Kristeligt Folkeparti, Vangen 6, Kolding
Inger Gimm, lærer, Mulvadparken 77, Bramming
Johannes Kirk Søndergaard, tidligere politiassistent, Enebærparken 146, Kolding

Kristendom kan integrere

Da Helligåndskirken i København igen i år afholdt det tværkirkelige arrangement ”Bøn for nationen” på Store Bededag, var jeg til stede som gæst. Det er 7. år i træk, at danske menigheder, migrantmenigheder og Kirkernes Integrationstjeneste afholder den form for gudstjeneste. Det var bestemt en positiv oplevelse, og jeg kommer gerne igen. At herboende kristne indvandrere samles og beder for Danmark, er enormt sympatisk. Arrangementet kan forhåbentlig være med til at nuancere debatten, og vise, at der er indvandrere som både kan og vil bidrage positivt til samfundet.
Sammenhængskraften i Danmark har været og er fortsat truet, og visse steder har parallelsamfundene overtaget. Netop derfor er det vigtigt, at finde noget værdifuldt at samles om, såsom kristendommen, demokratiske principper og det danske folkestyre. Det kan for mange indvandrere og efterkommere være indgangsvinkel til dansk sprog og kultur.
Jeg synes, det er værd at overveje hvilke initiativer, man kan tage for aktivt at understøtte en integrationsproces, der tager sit udgangspunkt i kristendommen. Det er berigende at se, hvordan kirkerne bliver brugt til at integrere. De kristne indvandrere har ikke så ”langt” til dansk kultur, som så mange andre, selvom der selvsagt er store forskelle kulturerne imellem.
Kristne værdier har præget og præger fortsat det danske samfund. Det skal vi stå ved, og bygge videre på – også når det handler om at integrere indvandrere og efterkommere. Der er fortsat store problemer med visse udlændinge i Danmark, og det vil jeg blive ved med at sætte fokus på. Men når noget er positivt, skal det selvsagt også fremhæves.
Af Martin Henriksen,
MF for Dansk Folkeparti

Ondt i moralen

”Kristendom er ikke morallære, og derfor burde der gøres op med Indre Missions kristendomssyn.” Det er en indgroet påstand. Men hvis Indre Mission var moralens vogter, er den kommet skidt fra det.
Indre Mission bruger Bibelen som rettesnor, og det er der ikke noget galt i – tværtimod. Paulus siger bl.a. ”alt er tilladt mig, men ikke alt gavner.” Det betyder, at alle selv må sætte grænserne for, hvad de kan tillade sig som kristne.
Moralens vogter kunne man snarere kalde Kristendemokraterne, fordi de eksempelvis er modstandere af fri abort. Dette parti har imidlertid glimret ved deres fravær på den politiske scene. Men nu lysner det. Partiet er netop godkendt som opstillingsberettiget parti til næste folketingsvalg.
Liste K er klar til stemmesedlen! Der er således håb om, at partiet endnu engang bliver repræsenteret som nationens dårlige samvittighed og moralens vogter. Det er der brug for.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Nul alkohol til unge under 18

Det glæder mig meget, at regeringen har fremsat et lovforslag om at unge skal være 18 år, før de må købe drikke med over 7 % alkohol indhold.
Danmark er fortsat det land i Europa, der har den laveste aldersgrænse mht. salg af alkohol. Igen og igen viser både danske og internationale undersøgelser, at danske unge drikker mere alkohol end jævnaldrende unge i øvrige lande i Europa.
Det medfører ulykker, vold, alkoholforgiftning m.m., som både skader de unge selv og deres omgivelser.
Forhåbentlig tager det dog ikke lige så lang tid før det næste skridt tages. Dette skridt kunne være, at unge skal være 18 år, før de må købe drikkevarer med mere end 1,7 % alkohol indhold. Det ville være en helt naturlig udvikling i forhold til nuværende lovgivning og viden. Dermed ville vi støtte både de 16-17 årige og deres forældre yderligere.
(Forkortet af red.)
Tove Videbæk
Folketingskandidat i
Vestjylland for de
Konservative

Anmeldelse af Ruths bog

Til dem, der opponerer imod min anmeldelse af Ruth Evensens bog, er der kun at sige, at min anmeldelse gælder bogen: ”Ruth det er ik’ slut” og ikke Ruth Evensens person.
Jeg var godt klar over, at datteren Sophia ville opponere stærkt.
Personligt ønsker jeg det bedste for såvel Sophia som Ruth Evensen. Bogen ”Ruth det er ik’ slut” har jeg anmeldt, og den vil jeg gerne anbefale til dem, der ønsker yderligere indsigt i hele situationen.
Hans Kristian Neerskov
Postboks 161, Dyssegård

Det gode ved Udfordringen

Det er jeg glad for ved Udfordringen: Nyheder for alt Guds folk og om, hvad der rører sig af åndelige bevægelser – uanset om det er kristne eller New Age – så man kan tage standpunkt uden at blive vildledt!
Godt at forskellige meninger kommer frem og til udtryk. Hvis det bare var min mening der blev fremført, var den uinte,ressant for mig, den kender jeg jo i forvejen. Derfor kan Udfordringen være en udfordring til inspiration.
Jeg giver mit eksemplar af bladet til andre, da jeg synes det er for godt at smide væk. Ikke alt vil jeg dele ud, men Udfordringen tør jeg godt være bekendt. Både for udseende og indhold!
Nogle artikler giver håb, tro, opmuntring, glæde, indtryk, taknemlighed, ønsker om at kunne hjælpe andre mere, samt mere end jeg kan skrive her. Tak for et godt og læseværdigt blad.
(Forkortet af red.)
Allan Fisker
Bentesvej 31, st. th.
8220 Brabrand


Artiklen fortsætter efter annoncen:Useriøs rapport

Rolf Slot-Henriksen er forfatter til bogen ”Der er mere mellem himmel og jord” .

Den samlede danske presse har netop omtalt en slovensk rapport, der skulle bevise, at nærdødsoplevelser skyldes CO2 i blodet. Men påstanden er en myte, som er modbevist for længst.
Jeg har forsket i nærdødsoplevelser i 34 år og må forkaste påstanden som grotesk. Nærdødsoplevelser, hvor den døende fortæller, at Jesus eller engle står ved dødslejet, underbygges nemlig også af et bredt spektrum af pårørende, personale, hunde og katte, som ser det samme som den døende.
Jeg har oplevet at op til tre personer på én gang så det samme, som den døende. En hund, som er til stede ved hjemmedød, kan i tilfælde af, at engle viser sig, kaste sig på ryggen, logre med halen, pibe eller gø.
Et modbevis mod CO2 teorien er også de tilfælde, hvor døende børn undrer sig over, at de engle, de ser, er vingeløse, hvilket de ikke fatter. Den mest signifikante modbevis er dog de tilfælde, hvor blindfødte efter en dødsoplevelse detaljeret kan beskrive, hvordan de personer så ud, der reddede dem fra druknedød, ud af en forulykket bil, etc. mens de selv var klinisk døde. Endelig er der et bredt udsnit af personer, der under nærdød får klokkeslet eller dato for deres død at vide, hvilket slår til.
Co2- påstanden, at det skulle være dybt religiøse og personer, der frygter døden meget, der har nærdødsoplevelser, er også ukorrekt og kan ikke udledes af CO2 i blodet.
Rapporten må siges at være pinlig useriøs og skrevet af en person, der intet kender til nærdødsoplevelser.
Rolf Slot-Henriksen
Skovgårdsparken, Odder