Bag om Darwin & Evolutionsteorien

Hvis man i Darwinbogen forventer at finde et egentligt opgør med Darwins evolu-
tionslære, bliver man skuffet.Bogen er først og fremmest et korrektiv til den gængse opfattelse af, hvordan evolutionslæren blev til, og hvilken rolle Darwin og andre spillede i den forbindelse.
I visse passager af bogen får man da et interessant indblik i, hvordan manglende videnskabelighed, ateistisk iver og deciderede bedragerier var med til at give evolutionslæren den altdominerende stilling, den desværre endnu i dag indtager, men ellers synes Andreassen egentlig mest optaget af at pille glorien af ’evolutionshelten’ Darwin og påvise, hvordan eftertiden har idealiseret hans person og overdrevet hans betydning.
Det er selvfølgelig altid prisværdigt, når ukorrekte opfattelser af et forfatterskab eller et historisk forløb bliver korrigeret, men man må nok formode, at de færreste har tid eller lyst til at fordybe sig i Andreassens detaljerede redegørelser. Personligt har jeg i hvert fald svært ved at undertrykke en gaben, når han begynder på statistiske redegørelser for Darwins brug af bestemte ord og udtryk i Arternes oprindelse.
Der er ingen tvivl om, at Jostein Andreassen ved, hvad han taler om, og hvis man interesserer sig for Darwins person, og/eller hvordan evolutionslæren egentlig opstod, vil man givetvis få stor fornøjelse af bogen. Hvis dette derimod ikke har den store interesse, bør man nok investere i en anden bog.

Jostein Andreassen:
Darwinbogen
194 sider
199 kr.
Origo