Evas bibelstudier gav merit på læreruddannelsen

Et år på Dansk Bibel-Institut blev regnet for et halvt års lærerstudie.Eva Hejslet Osmundsen læser til lærer på tredje år. Før hun begyndte på lærerstudiet, tog hun den 1-årige uddannelse i tværkulturel mission på DBI.
Nu har hun fået merit, fordi studiet er relevant for linjefaget kristendomskundskab/religion.
– Det er den enkelte læreruddannelse, som afgør, hvilke fag der kan meritoverføres til lærerstudiet, men ud fra Evas eksempel er der gode chancer for, at andre læreruddannelser også vil give merit for en del af de fag, man tager på DBI’s uddannelse, siger landssekretær Kurt Dalsgaard.