Ny biskop i spændingsfelt mellem klassisk tro og politisk korrekthed

Henning Toft Bro vies til biskop i Aalborg søndag. Han står for klar kristen forkyndelse, men stiller præster frit om de vil vie homoseksuelle. Det er en mand med visioner, der vies til biskop i Budolfi Kirke i Aalborg søndag den 9. maj. Provst i Morsø provsti Henning Toft Bro skal fremover stå i spidsen for Aalborg Stift.

Aalborgs ny biskop Henning Toft Bro foran bispegården.

Men visionerne bliver udfordret af den politiske korrekthed i tidens hotteste debatemne: Kirkelig vielse af homoseksuelle. Her vil Henning Toft Bro helst bevare det nuværende ”registreret partnerskab”.
Men der er ingen slinger i valsen, når det gælder kirkens klassike forkyndelse:
– Jeg vil udvise myndighed, mildhed og munterhed og i fællesskab være med til at arbejde hen mod vores fælles mål: Forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser, siger den kommende biskop.
Det skal bl.a. ske gennem undervisning:
– Der skal oprettes endnu flere bibelstudiekredse, som skal være med til at lære danskerne kristendommens indhold.

En synlig biskop

Folkekirken skal fornys, kirken skal lære at kommunikere bedre, og biskoppen selv skal være synlig:
– Jeg mener, det er vigtigt, at biskoppen påtager sig lederrollen, siger Henning Toft Bro.
Henning Toft Bro står for Folkekirkens klassiske linje – for det meste. Han er ikke fortaler for et nyt vielsesritual for homoseksuelle, men ønsker at bevare den nuværende ordning, hvor der dels allerede er udarbejdet en vejledning for præster, der vil velsigne homofilt samliv i kirken, og dels er frihed til at lade være for de præster, som ikke ønsker det.

Ikke nyt ritual

Politiken skrev, at med dit valg til biskop tippede vægten over mod et nej til vielse af homoseksuelle? Hvad er din holdning til emnet?
– I oktober 1997 udsendte biskopperne en fælleserklæring om et evt. kirkeligt velsignelsesritual for registreret partnerskab. I denne erklæring gives der udtryk for, at man ikke fandt, at der skulle udarbejdes et nyt ritual. I samme erklæring henvises der til, at der er mulighed for at foretage en gudstjenestelig markering for par, der har indgået registreret partnerskab. Jeg synes det er en god ordning.
Kirkeministeren har nu nedsat et udvalg om folkekirken og registreret partnerskab.
– Skulle der med tiden komme et ritual, er det vigtigt for mig, at præster har frihed til og mulighed for at sige fra. Akkurat som det er muligt med hensyn til vielse af fraskilte, siger han.

Vejen til Gud

Du skriver i din vision, at kirkens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. I den senere tid er debatten om flere veje til Gud dukket op. Hvordan forholder du dig til dette spørgsmål?
– I debatten om vejen til Gud overser mange, at vejen først og sidst går fra Gud til os. Det var Gud der kom til os, da Jesus Kristus blev født og englene sang ”i dag er der født jer en Frelser, han er Kristus, Herren”. Det var også Gud der i den opstandne Kristus kom Maria i møde, da hun var gået ud for at se til Jesu grav. Og det er Gud der kommer os i møde i sit ord, som vi møder det i gudstjenestens dåb og nadver.
– I Johannesevangeliet kapitel 14 vers 6 siger Jesus: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til faderen uden ved mig”. Gud har åbenbaret sig i Jesus Kristus og gennem hans ord og gerning, lærer vi Gud at kende. Og vejen til Gud går gennem ham.
– Om der er andre veje til Gud end gennem den åbenbarede Kristus kan jeg ikke sige noget om. Det ved kun Gud i sin almagt, så det spørgsmål kan vi trøstigt overlade til Gud, slutter den kommende biskop.

Respekt for frikirker

Nordjylland er kendt for mange vækkelser gennem historien. Derfor er der mange frikirker og missionsforeninger. Hvordan forholder du dig til dem?
– Ålborg stift er kendt for en stor kirkelig aktivitet. Her er mere end 88 pct. medlemmer. Dåbsprocenten er på ca. 85. Der leves også et rigt kirkeliv i de frimenigheder og i frikirkerne, som voksede ud af vækkelserne i slutningen af 1800-tallet.
– Jeg har den største respekt for det arbejde der udgår fra frikirkerne. Og mig bekendt lever folkekirken og frikirkerne side om side i forståelse for hinandens udgangspunkt og situation. Og sådan må det være. Det vigtigste er, at vi forkynder evangeliet om Jesus Kristus som verdens Frelser.

Valgmenigheder?

Der er ca. 40 valgmenigheder i folkekirken. De ældste har eksisteret i ca. 140 år. Muligheden for at danne valgmenigheder inden for folkekirken blev indført ved lov i 1868. Lov om valgmenigheder er i sin nuværende form fra 1972.
– Jeg har respekt for at man gerne vil være en aktiv og levende og missionerende kirke, det vil vi vel alle! Men jeg så helst at man blev i Folkekirken og forsøgte at præge, ændre og forbedre denne. Valgmenigheder står altid står i fare for at lukke sig om sig selv, hvor vi i stedet for har brug for hinanden. Men jeg anerkender naturligvis deres berettigelse.
– Jeg har altid haft en stor kærlighed til folkekirken, med al dens fejl og mangler, og jeg mener vi alle var bedst tjent med at være det samme sted og på denne måde navigere folkekirken ind i den fremtid der er vores.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det knager – og holder

– Jeg ved da nok at det gamle kirkeskib, folkekirken, knager i træværket i disse år, men som en der er vokset op med træskibe, og har sejlet en del med sådanne, ved jeg også, at så længe det knager, holder det, ofte også selv i den værste storm.
– Den er denne kirke jeg gerne vil skal stå vagt om og værne om, og det gøres bedst ved at løfte i flok – ikke at gå fra borde, siger den kommende biskop i Aalborg.
Og så er der naturligvis en masse, vi ikke har fortalt om Henning Toft Bro.

Musiker mm.

At han er tidligere fiskeri- og havnearbejder fra Thyborøn, at han er medlem af musikgruppen Tørfisk, at han har været ansat som kultur og musikmedarbejder ved Danmarks Radio, og at han er bestyrelsesformand ved Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.
Men der er endnu meget vi ikke ved.
Ikke mindst hvordan han vil gebærde sig som biskop i spændingsfeltet mellem klassisk tro og politisk korrekthed.


Artiklen fortsætter efter annoncen: