Pinsesnak for børn

Hæftet Der var engang i pinsen er et forsøg på at gøre pinsens budskab forståeligt for børn.Jens Jødal og Niels Roland har tidligere udgivet lignende hæfter om julen og påsken: Der var engang i Betlehem og Der var engang i Jerusalem. De var sådan set ok. Selv om der også i dette nye hæfte bliver sagt noget godt og rigtigt, har jeg haft lidt sværere ved at følge ”narrestregerne” i denne udlægning af, hvad der skete, da Jesus for til himmels, og da Helligånden kom som ildtunger. Helligånden omtales i øvrigt konsekvent som ’den’ i stedet for som ’han’, men det kan selvfølgelig være pædagogisk begrundet.
Jeg ved ikke, om opgaven er for svær, eller det bare er mig, der ikke kan være med på den ”bølgelængde” …
Niels Jørgen Vase

Jens Jødal: Der var engang i pinsen
Illustreret af Niels Roland
20 sider
29 kr.
Unitas