Hvorfor er konflikten i Israel gået i hårdknude?

Krisen i Mellemøsten bliver værre og værre, år for år. Det er derfor naturligt at spørge: ”Hvorfor er konflikten i Mellemøsten gået i hårdknude?

Bogen er et forsøg på at gå imod misinformation om Israel ved i stedet at fortælle fakta om konflikten.

Det spørgsmål stiller Hans Kristian Neerskov også i sin nye bog på Udfordringens forlag. Men han nøjes ikke med at stille spørgsmålet, han forsøger også at give svar, og det gør han ved en gennemgang af de afgørende begivenheder, der har ført til den nuværende historie. Han har en anden gennemgang end mange medier og politikere, der er blevet ført bag lyset af arabisk propaganda, der har ført til uheldig historieforfalskning. Mange politikere – også danske – går derfor forkert i byen i Mellemøstdebatten.

Lykketofts uvidenhed

Et selvoplevet eksempel fortæller Neerskov om på side 16. Mogens Lykketoft hævdede hårdnakket i en morgenudsendelse på P1 med Poul Friis som studievært, at det nuværende Jordan aldrig havde været en del af jødernes gamle land.
H. K. Neerskov ringede ind til udsendelsen og protesterede, men protesten blev afvist af Lykketoft, der holdt fast på, at han havde ret.
Den næste lytter, der kom igennem, var Arne Melchior, MF’er gennem 26 år, og han sagde: ”Jamen Neerskov har jo ret, Jordan hørte med til Israels historie i Kongetiden”. Og så måtte Lykketoft bøje sig.
Dette er et rigtigt godt eksempel på, hvordan mange politikere er fejlinformerede gennem en massiv løgne-kampagne. Neerskov har brugt et helt kapitel i bogen på dette emne. Det har overskriften ”Usandheder bliver troet af politikere og journalister”, og i det kapitel giver Neerskov flere gode eksempler på, at det sker.

En bog med historiske fakta

Bogen viser historiske fakta – også om hvordan jøderne blev snydt, da man – modsat indholdet af Balfour Erklæringen – gav araberne 77% af Det Hellige Land, da man oprettede Transjordanien.
Jeg har selv et ganske godt kendskab til historien bag den aktuelle situation i Mellemøsten og vil efter at have læst bogen kalde Hans Kristian Neerskov et sandhedsvidne.
Neerskov støtter ikke ensidigt Israel og peger også på fejl begået af Israel. Men han skjuler ikke sin egen holdning til parterne i konflikten. Han er klart på Israels side og er det på grundlag af sit store kendskab til Bibelen og profetierne, men også på grundlag af sit kendskab til Koranen, arabere og palæstinensere, et begreb der først dukkede op i forbindelse med Seksdageskrigen i 1967.
En fortrinlig lille bog, der giver reel oplysning om situationen i Mellemøsten.
Neerskov udgav i maj 2006 en anden god bog om emnet: ”Israel og palæstinenserne – evalueret religiøst, politisk og historisk”, og der er mange oplysninger, der går igen i den nye bog. Det kan ikke være anderledes. Det undrer mig, at netop den bog ikke er nævnt i oversigten over aktuelle Neerskov-bøger bagest i bogen. Den kan måske ikke fås mere?

Politikere får bogen

Begge bøger er værdifulde at få forstand af og burde læses af danske mediefolk og politikere. De sidste har også mulighed for det, idet den af forfatteren er afleveret til alle 179 folketingsmedlemmer. Man må håbe, de læser den og får et mere nuanceret syn på situationen i Mellemøsten.

Hans Kristian Neerskov:
Israel & Mellemøsten
– Forstå baggrunden for konflikten
119 sider • 149,95 kr.
Udfordringens forlag