Diskrimineres kristne i Danmark?

Far bliver nægtet samvær med sit barn på grund af kirkegang. Det er et klokkeklart eksempel på diskrimination, mener Åbne Døre.Er religionsfriheden truet i Danmark?

– Sagen er et udtryk for uvilje mod kristendommen, siger Klaus Dahl fra Åbne Døre.

Det spørger den kristne
menneskerettighedsorganisation Åbne Døre om, efter at en fraskilt far er blevet nægtet samvær med sin egen otteårige datter – blot fordi han tager sin datter med til gudstjeneste i den lokale pinsekirke.

Diskrimination

Statsforvaltningen Syddanmark skriver: ”Det er et vilkår for samværet, at (faderens navn) ikke tager (barnets navn) med hen til steder, hvor pinsekirkens/missionens medlemmer dyrker deres religion”.
– Der er her tale om et klokkeklart eksempel på diskrimination og tilsidesættelse af kristnes rettigheder, siger Klaus Dahl, pressesekretær i Åbne Døre.
– Her fratager man en far og hans eget barn deres ret til at være sammen; noget som man normalt kun gør, når der virkelig er særdeles tungtvejende argumenter for, at barnet lider svær overlast ved et sådant samvær.
– Hvad er det da ved kirkegangen, der skulle være så skadeligt for barnet? Den glade sang? I så fald skulle det være forbudt for børn at overvære fx X-Faktor. Eller er det de glade mennesker? Da ser det virkelig sort ud for vores land. Eller er det den begejstring, gudstjenester i pinsemenigheder nogle gange kendetegnes ved? Da skulle det ved lov være forbudt for forældre at tage deres børn med til sportsarrangementer.
– Der er ikke anden forklaring, end at denne tilsidesættelse er et udtryk for uvilje mod kristendommen, konkluderer Klaus Dahl.
Organisationen Åbne Døre støtter og styrker kristne i verdens vanskeligste områder og forsvarer de forfulgte kristne. Det anslås, at over 100 millioner kristne verden over udsættes for forhør, arrestationer og endda mord – alene pga. deres tro på Jesus Kristus. Millioner af andre kristne udsættes for diskrimination.

Religionsfrihed?

– Det er én ting, at kristne forfølges og slås ihjel som aldrig før i totalitære stater, som ser stort på fundamentale demokratiske rettigheder og principper.
– Men når et gammelt demokratisk land som Danmark, hvis grundlov bygger på kristne principper, gør vold på så grundlæggende menneskerettighedsprincipper som retten til samvær med sit eget barn og begrunder dette med farens kirkegang, så viser det i sandhed, at religionsfriheden har trange vilkår i Danmark, siger Klaus Dahl.
/sl