Malcolm Hedding besøger Danmark

Malcolm Hedding er både direktør, menighedsplanter og underviser. I august besøger han København og Kolding.Malcolm Hedding, adm. direktør for Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ), vil i august holde møder i København og Kolding.Sidste gang Hedding var i Danmark, var tilbage i 2002.
Malcolm Hedding underviser den 21. august i Apostolsk Kirke i Kolding og dagen efter i Evangeliekirken på Frederiksberg i København.
Malcolm Hedding vil på møderne fortælle om den åndelige og politiske situation i Israel ud fra et bibelsk perspektiv.

Planter menigheder

Malcolm Hedding lever selv i Israel. Som adm. direktør i ICEJ fører Malcolm an i arbejdet med at engagere kirken i dens ansvar og forpligtigelse over for Israel og jøderne.
Hedding har en bachelor i teologi og er ordineret pastor i Assemblies of God i Sydafrika.Han har plantet menigheder i forskellige dele af verden og beskrives som en inspirerende underviser og bibelfortolker.
I Sydafrika grundlagde han ”Christian Action for Israel”. Han har også skrevet flere bøger om Israel, bøn og endetiden.
Møderne er arrangeret af ICEJs danske afdeling, Aglow International og Full Gospel Business Men’s fellowship.