-Jeg ville bare dø…

– Modstanden i mit liv var så massiv, at jeg havde lyst til at dø, fortæller Torben Søndergaard, kendt fra bl.a. tv. Torben Søndergaard er en himmelstormer. Han river himmeriget til sig. Ønsker han gennembrud, faster han i 40 dage og beder i timevis. Han er i brand for Herren, og hvis han kunne, ville han gå ud i de danske byer og rive tagene af kirkerne og råbe ned til folk i salen: ”Vågn op kære venner, tiden er nær, gør jeg klar til Herrens komme.”

Foto: Ronald Gabrielsen

Vi går Bag Facaden på evangelist og menighedsplanter Torben Søndergaard. Her fortæller han om sit liv.

– Hvornår blev du kristen?
– I en meget tidlig alder begyndte jeg at fundere over livets mening. Jeg kunne ikke få det til at passe, at livet kun skulle være at få en uddannelse, gå på arbejde, stifte familie osv.
En dag mødte jeg en af mine venner, som fortalte, at han var blevet personlig kristen. Han læste i Bibelen og bad til Gud. I starten syntes jeg, det var noget mærkeligt noget. Jeg var bekymret for, om han var endt i en sekt og blevet hjernevasket.
En aften, hvor jeg sammen med min ven sad og overværede en gudstjeneste fra en frikirke i tv, var der én bestemt situation, der fangede min opmærksomhed. En pige, som lige var blevet bedt for, sad og græd. Jeg blev dybt berørt over at se tårerne trille nede af kinderne på denne pige. I mit hjerte vidste jeg, at hun havde haft en berøring af Gud.
Jeg ville opleve det samme.
Til min vens store overraskelse spurgte jeg, om jeg måtte komme med ham til gudstjeneste den følgende søndag. Det var den 5. april 1995. Den aften oplevede jeg det, som jeg havde ønsket, nemlig at få en berøring fra Gud. Da jeg blev bedt for, kom Guds Ånd over mig. Det føltes som ild, der jog igennem min krop. Jeg væltede omkuld og overgav mit liv til Jesus. Han blev Herre i mit liv.
Efter den dag blev mit liv fuldstændig forvandlet. Den mening, jeg havde ledt efter, fandt jeg i HAM.

– Hvordan mødte du Lene, som du i dag er gift med?
– Tre måneder efter at jeg var blevet frelst, var jeg til en kristen koncert i Aalborg. Det vrimlede med mennesker, og lige pludselig hørte jeg Gud tale til mig for første gang. Han sagde: ”Hende der står bag ved dig, skal blive din kone”. Jeg vendte mig om og så en smuk pige med en stærk udstråling. ”Wauw”, var min første indskydelse.
Efter koncerten sagde jeg til min ven: ”Michael, jeg har lige mødt min kone. Jeg aner ikke, hvad hun hedder, hvor gammel hun er, eller hvor hun bor, men jeg ved, at hun vil blive min kone.”
Da jeg kom hjem, sagde jeg til Gud, at han måtte føre os sammen. Det gjorde han tre måneder senere. I dag er vi gift og har tre børn.

– Hvad betyder kærlighed for dig?
– Kærlighed er alt. Men først når kærligheden til Gud er sat på plads, kan du begynde at give oprigtig kærlighed til andre mennesker. Det er ikke en humanistisk kærlighed, der vil, hvad mennesker vil, men en ægte kærlighed, som vil, hvad Gud vil. Det er en kærlighed, der rækker helt ind i evigheden.
Så kærligheden er for mig drivkraften til at kunne leve det liv, Gud kalder en til. Det er også drivkraften til at kunne sætte andre over en selv.
Uden kærligheden til Gud er vi intet og kan intet gøre.

– Hvad er det værste, du har oplevet i dit liv?
– For nogle år tilbage kom jeg ind i en ørkenperiode. Alt så håbløst ud. Jeg og min familie var presset til det yderste. Vi mistede vores hjem, min kone blev syg af stress. Det, der påvirkede mig mest i den svære periode, var, at modgangen og lidelserne gik ud over min kone og mine børn. Men modstanden voksede, og til sidst blev den så massiv, at jeg ikke kunne udholde mere. Jeg havde mest af alt lyst til at dø. I timevis bad jeg til Gud. Han skulle komme og gribe ind, ellers kunne jeg ikke mere..

– Hvad har du lært af den svære periode?
– I dag, når jeg tænker tilbage på den tid, ser jeg det både som det værste, men også det stærkeste, der er sket i mit liv. Jeg lærte, hvad det vil sige at være helt afhængig af Gud. I stedet for at prøve at løse tingene i egen kraft, lod jeg ham overtage styringen i mit liv, og først da jeg gjorde det, begyndte tingene at ændre sig. Problemerne forsvandt, det hele blev lettere, og jeg fik lov til at opleve, at hvad Gud har lovet, det har han også magt til at gøre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvad er den værste synd, du har begået i dit liv?
– Jeg deler ikke synd op på denne måde. Synd er synd. Men i år 2000, fem år efter at jeg var blevet kristen, oplevede jeg en syndenød, som var forfærdelig. Al den synd som jeg i mit liv havde betragtet som ubetydelig og ”ikke noget særligt”, så jeg nu igennem lyset af Guds hellighed. Det var et grusomt syn, der gjorde et voldsomt indtryk på mig.
Jeg måtte kaste mig ned på mine knæ og bede Jesus om tilgivelse.
Problemet i dag er, at vi ikke definerer synd ud fra Bibelen og Gud, men ud fra vores omgivelser. Det er utroligt farligt og giver en helt andet standard.

– Du bliver kritiseret for at forkynde mere om helvede, synd og fortabelse, end om Guds kærlighed og nåde. Hvad siger du til den kritik?
– Når man står frem og begynder at prædike Guds ord, vil man altid på den ene eller den anden måde få kritik. Det har jeg lært at leve med.
Jesus ønskede, at vi skulle gå ud og prædike evangeliet om Guds rige. Og det gør jeg så. Der er bare det problem, at folk kun vil høre om Guds kærlighed og nåde. De bryder sig ikke om at høre om helvede, synd og fortabelse. Men fordi folk ikke kan lide at høre om den del af evangeliet, er det jo ikke ensbetydende med, at jeg så ikke skal fortælle om det.
Folk har krav på at høre, hvad frelsen betyder, og hvad man skal omvende sig fra i sit liv for ikke at gå fortabt.

– Hvad gør dig ulykkelig og ked af det?
– Det går mig på at se, at kirken sover. Jeg er virkelig bekymret for den kristendom, vi har fået i vort land. Til oktober udkommer min nye bog ”Den sidste reformation”. I den bog prøver jeg at gøre op med den måde, kirkerne er blevet i dag. Ægte kristendom handler nemlig ikke, – som mange måske tror – om fine kirkebygninger, sjove gudstjenester, lange prædikener osv. Det handler om, at mennesker må blive til disciple og efterfølgere af Jesus Kristus.
Søndag efter søndag sidder kristne rundt omkring i kirkerne og lytter til Guds ord, men ingen bliver forvandlet af det, de hører – for ingen handler på ordet. Vi må begynde at handle på Guds ord og sammen gå ud og gøre de gerninger, som Jesus har bedt os om at gøre.
Jeg tror Gud vil bruge min bog til at være med til at skabe den reformation, vi trænger til. Så kirken igen kan blive, som vi læser om det i Bibelen, nemlig en kirke bestående af radikale disciple, der elsker Jesus, og som dagligt tager deres kors op og følger vor Herre og Frelser Jesus Kristus i ord såvel som i gerninger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvad er din vigtigste opgave her i livet?
– At give Gud ære igennem måden, jeg lever på, så jeg en dag kan stå foran ham som en god forvalter af det, han har betroet mig. Det gælder min kone, børn, hjemmesider, bøger osv.
Klokken halv ti den 5. april 1995 var det, at jeg overgav mit liv til Jesus. Siden den dag har der kun været en vej frem for mig, og det er HAM. Jeg vil gøre alt for ham, også dø, hvis det skulle være! Han er livet.

Hjemmesider:
www.OplevJesus.dk
www.JesusRadio.dk