Luthersk lederforum gør klar til frie menigheder

Forbereder bibeltroende kristne på, at de kan blive nødt til at forlade Folkekirken.- Vi må forudse, at nogle vælger at forlade folkekirken i denne situation, mens andre vælger at blive. Og vi må respektere begge grupper.Det konkluderer Evangelisk Luthersk Lederforum, som er et forum for bibeltro kristne inden for den lutherske kirke.
Det består især af folk fra de gamle vækkelsesbevægelser Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission samt studenterarbejdet KFS.
– For første gang vil vi have et autoriseret ritual, som ifølge vores bedste overbevisning har Guds Ord, den lutherske bekendelse og hele den kristne tradition mod sig, skriver de om udsigten til et ritual for vielse eller velsignelse af homoseksuelle i Folkekirken.
– Det er en markant skærpelse i forhold til den frasigelse af fundamentale, kristne trosudsagn, som i disse år igen og igen ryster folkekirken i sin bekendelsesmæssige grundvold, skriver gruppen, som forudser samvittighedsproblemer for både troende, præster og kirkeligt personale.
De opfordrer derfor til debatindlæg, konferencer, bøger og enkeltpersoners/gruppers protestaktioner og happenings (med måde) for at gøre befolkningen opmærksom på, at kirken er på gal vej.
– Det er i den situation vigtigt, at der tages tydeligt og klart afstand fra ritualet, og at præsterne signalerer, at de ikke vil gøre brug af det.
Samtidigt bør man gøre sig klart og forberede sig på, at den dag kan komme, hvor det ikke længere vil være muligt for bibel- og bekendelsestro kristne at forblive i folkekirken, indser gruppen og opfordrer til, at de præster, der bliver i folkekirken danner et netværk, så de bliver ”fastholdt på en sund, åndelig kurs og linie” og dermed ”tydeliggør, at man åndeligt orienterer sig i en anden retning end den, som er den gængse i folkekirken.”
Som en mulighed for de frustrerede kristne nævnes, at de kan oprette valgmenigheder – som er under biskoppens tilsyn – og frimenigheder, som er frie. Ulempen kan være, at man bliver isoleret, men det kan også have en positiv indflydelse på menighedslivet, fornyelse og mission, bl.a. fordi der er større fleksibilitet end i sognekirken.
Men det er vigtigt ikke blot at melde sig ud. Man må straks finde et nyt fællesskab.

Læs også Kronikken og Leder