Nyansættelser i Mission Afrika

Mission Afrika har ansat fire nye medarbejdere som led i et generationsskifte i organisationen.Med ansættelsen af Arngeir Langås som koordinator for relationer mellem kristendom og islam får Mission Afrika en velkvalificeret person til at styrke dialogen mellem kristne og muslimer i Danmark og Afrika. Langås er teolog og har arbejdet de sidste otte år med dialogarbejde mellem kristne og muslimer på Zanzibar for Danmission.
I afdelingen for økonomi og ledelse er Anders Bjørnkjær-Nielsen blevet ansat som controller og bliver økonomiansvarlig i Mission Afrika. Lene Kirkegaard er ansat som sekretær for ledelsen i Mission Afrika.
Mission Afrika Genbrug har ansat Villy Pedersen som genbrugskonsulent i distrikt Nordjylland.
– Der er tale om en naturlig udskiftning af medarbejdere, da flere om kort tid går på pension. Dermed er de nye ansættelser ikke en forøgelse eller fordyrelse af administrationen.