Ny næstformand i Mission Afrika

Henning Bech-Larsen blev genvalgt til bestyrelsen for Mission Afrika og konstitueret som ny næstformand.

Henning Bech-Larsen

Desuden blev Hans Christian Krarup nyvalgt til bestyrelsen.
Den hidtidige næstformand Gert-Oluf Schwartz Lausten havde valgt ikke at genopstille. Thomas Hansen, der er sognepræst i Korsør, fortsætter som formand.