Nye i Danmissions bestyrelse

Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, blev på weekendens repræsentantskabsmøde indvalgt i Danmissions bestyrelse – udpeget af den siddende bestyrelse. Til de øvrige fem pladser valgte repræsentantskabet: Ellen Skov Birk (Århus Stift), Hanne Rosenberg (Københavns Stift) og Anne Hviid Jensen (Viborg Stift). Gunvor Bjerglund Thomsen og Eskil Simmelsgaard Dickmeiss blev genvalgt.
Lars Mandrup forlod posten som bestyrelsesformand efter ni år, da han ikke kunne genvælges. Også Eigil Saxe og Flemming Petersen er trådt ud.