Desmond Tutu har skrevet bibelhistorier for børn

Guds børn – Bibelhistorier er en anderledes bibelhistorie for børn end dem, jeg hidtil har set. Teksterne følger godt nok de udvalgte bibelske beretninger, men illustrationerne udmærker sig ved at være lavet af 20 forskellige kunstnere fra store dele af verden. Derfor er illustrationerne også meget forskellige.
De mange forskellige kunstnere med hver deres særpræg – ofte præget af det land, de kommer fra – er med til at gøre det til en global bibelhistoriebog til børn, og bogen er da også udkommet i rigtigt mange lande. Det er netop illustrationerne, der gør denne bibelhistoriebog til noget særligt.
Teksterne er udvalgt og genfortalt af nobelpristager og sydafrikansk ærkebiskop Desmond Tutu. De er meget enkelt fortalt, men det giver så den voksne formidler mulighed for at supplere med flere oplysninger. De store spring mellem fortællingerne giver også formidleren mulighed for at komme ind med yderligere input.
Under hver beretning er der en lille bøn, der altid begynder med ”Kære Gud.” Bønnerne er personlige, men knytter sig til centrale sandheder i beretningen. Det er en god idé.
I forordet, som er henvendt til Guds børn – alle børn -, siger Desmond Tutu: ”Gud skabte os, så vi er forskellige – men han elsker os lige højt, for vi er alle Guds børn.” Han lægger op til, at vi som børn, som mennesker, skal have gensidig respekt for hinanden. Videre opfordrer han børnene til at huske tre vigtige ting: Gøre hvad der er rigtigt – være gode ved hinanden – og være venner med Gud.
Vi får i disse år rigtigt mange børnebibelbøger, og jeg er overbevist om, at Desmond Tutus Guds børn – Bibelhistorier vil finde vej til mange børnefamiliers bogreol.

Guds børn – Bibelhistorier
Genfortalt af Desmond Tutu
130 sider • 189 kr. • Alfa