Evangelist-kirke i krise

Ledelsen i Powerhouse i Gørløse er alle gået af. Bør lukkes pga. usundt fundament, siger de.
”Evangelist fortsætter trods turbulens”. Med denne overskrift på en pressemeddelelse indrømmer den omstridte bevægelse at have været igennem en hård tid på det seneste.

Joseph Berg til venstre og Rene Sørensen til højre.

Først blev pressetalsmanden i organisationen Evangelist fyret med voldsomme beskyldninger:
– Han har opført sig utilbørligt. Han har været sjofel og pervers i hele sin væremåde, siger Evangelistleder Christian Hedegaard ifølge Hillerød Posten.
Pressemanden var også ungdomsleder i den tilknyttede kirke Powerhouse, og det har øjensynlig fået en lavine til at rulle.
Nu er kirkens præst Joseph Berg og hele hans lederteam gået af. Ved et medlemsmøde forrige tirsdag blev ledelsens beretning – som Udfordringen har set – læst op af mødeleder og revisor Finn Bendtzen:

Usund etik

”Vi har som ledelse ikke oplevet at der har været en reel overdragelse af ansvaret for menigheden og dermed frihed til at bygge og lede som vi har fundet rigtigt. Det er endvidere vores oplevelse, at det teologiske, ledelsesforståelsesmæssige og etiske fundamentet som Evangelist har lagt for PowerHouse inden vi trådte til, er usundt, og derfor er det den afgående ledelses anbefaling at PowerHouse lukkes”.
I beretningen lægges også vægt på, at det ikke den kedelige sag med ungdomslederen, der er direkte årsag til at ledelsen går – men:
”Situationen har imidlertid været medvirkende årsag til, at ledelsen har måttet erkende, at der er for store uoverensstemmelser mellem Evangelist og PowerHouse, til at det er muligt at fortsætte”.
Ifølge Hillerød Posten ville 60 pct. af de 90 fremmødte medlemmer lukke kirken, men da en lukning kræver to tredjedele stemmeflertal, holdes et nyt møde om en måned. Overlever kirken, vil en ny ledelse blive valgt.

Evangelist fortsætter

Foreløbig er formanden for Evangelist René Sørensen fungerende formand og præst for Powerhouse. Udfordringen ringende for at få bekræftet skriverierne i bl.a. Hillerød Posten og Kristeligt Dagblad om kirkens krise. Hertil svarede René Sørensen blot:
– Virkeligheden her er virkelig meget speciel, og man skal passe på, hvad man siger om brødre og søstre. Alt kan blive vendt og drejet mod én. Men en ting kan jeg sige: Bibelen pålægger os at leve i forligelse.
I en officiel pressemeddelelse skriver Evangelist:
– Evangelists bestyrelse tilbageviser rygter om, at Evangelist er truet af lukning. Foreningen Evangelist og foreningen Powerhouse er to selvstændige juridiske enheder. Evangelist fortsætter, uanset hvad der sker med Powerhouse, siger bestyrelsesformand René Sørensen fra Evangelist.