Kirker kræver nu lige- behandling af indvandrere

Ny pjece giver kirken mund og mæle over for regeringens stramme udlændingepolitik.
Næppe var blækket tørt efter trykningen af ”10 principper for kirkeligt engagement vedrørende asyl, indvandring og integration”, før pjecen vækker debat.
”Et partiprogram for Det Radikale Venstre”, anklager dr. phil. Hans Hauge i en kronik i Jyllands Posten. Superlativerne svinger fra ”banal” over ”popsmart” til ”usmagelig”.
Men ved gennemlæsning rummer de 10 principper blot sandheder, enhver må kunne sige sig selv. Så hvorfor al den bål og brand?

Siger fra

En årsag kan være, at udgiverne – Tværkulturelt Center, Apostelkirken og Mødestedet under Danmission – tager bladet fra munden og siger fra over for politiske tendenser som: Vi vil helst kun have veluddannede og ressourcestærke indvandrere, vi spiser dem af med ”starthjælp”, der ligger langt under kontanthjælp til danske statsborgere, vi holder emnet ”familiesammenføring” på armslængdes afstand, vi lader afviste asylbørn bo på asylcentre i op til 10 år, og vi kalder dem illegale indvandrere, skønt alle mennesker har lige værdi.

Ret til samme ydelser

For der er da krasse statements i de 10 principper:
– Udvælgelse af flygtninge, der tilbydes en fremtid i Danmark, bør ske med udgangspunkt i den enkeltes behov snarere end uddannelse og evne til at bidrage til det danske samfund.
– Det bør overvejes, om migranter, der opholder sig legalt i Danmark, ikke i udgangspunktet burde have ret til samme sociale ydelser som landets egne borgere.
– Familiesammenføring kan fremme integration, også når begge ægtefæller er født i udlandet.
– Der bør være en øvre grænse for, hvor stor en del af barndommen, et barn må tilbringe på danske asylcentre.

Teologi bliver handling

Med de 10 principper har også kirken fået et indspark, der helt sikkert vil bevidstgøre og udfordre til at omsætte den velmente teologi til konkret handling.
Et par af de 10 principper henvender sig direkte til kirken:
– Gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi.
– Kirkens ansvar for at hjælpe trosfæller må ikke står i vejen for ansvaret for at hjælpe alle mennesker med behov for hjælp.
Og en påmindelse til alle:
– Ord kan skabe, hvad de nævner. Derfor skal vi være bevidste om, hvordan vi omtaler migranter, og undgå nedsættende, misvisende og generaliserende sprogbrug.