BOG TEMA
Katolsk klassiker

”En landsbypræsts dagbog” er en af de væsentligste, kristne romaner overhovedet.Denne roman fremhæves igen og igen som en af de vigtigste og mest betydningsfulde, kristne romaner overhovedet.Det er en ny-klassiker fra 1936 om en ung katolsk præst, hans sorger i forhold til sig selv og tiden og hans mangehånde problemer i den lille, fattige land-menighed, han er sat til at betjene. Det er et sogn som alle andre, siger han køligt konstaterende og en smule resigneret.
Forfatteren er verdenskendt, dog aldrig særlig læst i Danmark. Det er derfor overordentlig glædeligt, at Katolsk Forlag har valgt at lade hans bog ny-oversætte (den udkom tidligere på dansk i 1944), og det er kun at håbe, at alle vil kende deres besøgelsestid, købe bogen – og frem for alt: tage den til sig.

Moderne samfunds gudsforladthed

Det er nemlig en bog for alle. Ikke at den ikke kræver noget af sin læser, for det gør den, men fordi den på et overordnet plan er en analyse og kritik af det moderne samfunds gudsforladthed. Præstens sogn er et billede på samfundet og moderniteten:
“Mit sogn fortæres af livslede, det er det rette udtryk. Ligesom så mange andre sogne! Livsleden æder dem op for øjnene af os, uden at vi kan gøre noget ved det. En skønne dag vil vi måske selv blive smittet og opdage denne kræftsygdom i vores indre. Man kan leve meget længe med den … Jeg gik altså og tænkte på, at verden fortæres af livslede” (s. 5-6).
Det er altså ikke nogen dans på roser, præsten går ind i med sit kald. Der er kærlighedsløse mennesker, han må gå i rette med. Der er de grundløse rygte-dannelser omkring hans person. Der er hans egen alt for sent diagnosticerede kræft-sygdom. Men selvom han kan føle sig “forladt og ynkelig”, mister han ikke troen. Han har elsket menneskene meget, skriver han i en af sine dagbogsnotater. Og “hvis alt hovmod var dødt i os, ville den største nåde af alle være at elske sig selv i ydmyghed som et hvilken som helst af Jesu Kristi lidende lemmer” (s. 280).
“Alt er nåde”, bliver hans sidste ord. Det er ord, der også rækker magtfuldt ind i det 21. århundrede for den, der har øren – men samtidig forklaringen på, at Bernanos har fundet så ringe genklang herhjemme. Det er jo nemlig en tese, der ikke kan forenes med dén, at man er sin egen lykkes smed, og at selvgjort er bedst.

Intens roman og ikke mindst for kommende præster

Det er en meget intenst sanset og fortalt lille roman, er det. Den glimrer også ved, at der er lange passager med refleksioner over fx bøn, seksualitet og kirkens sociale ansvar, som man bare har lyst til at markere i margenen for senere at vende tilbage til dem. Uanset om man er katolik eller ej, er det umuligt ikke at få et tilhørsforhold til denne bog.
Derfor endnu en gang et højlydt TAK til forlaget – OG oversætteren Torben Riis, der også har skrevet et kort efterskrift.
Selvom anslaget er katolsk, burde den faktisk være pligtlæsning ved Pastoralseminariet. Så megen praktisk præsteuddannelse og -forberedelse er der nemlig i den.

Georges Bernanos:
En landsbypræsts dagbog
287 sider
195 kr.
Katolsk Forlag