Kristne gør en forskel i Pakistan

Fra 1999 til 2002 var Tahir Saleem fra Pakistan elev på Kolding Internationale Højskole. Den unge pastor er en mand med mange jern i ilden. I samarbejde med Dansk Europamission hjælper han oversvømmelseramte pakistanere. Han er seniorpastor i tre menigheder i Lahore og apostel i Apostolsk Kirke i Pakistan. Han starter syskoler og planter menigheder. Udfordringen fik en samtale med ham, da han for nylig besøgte Apostolsk Kirke i Kolding.For nogle uger siden var Tahir Saleem på besøg i Apostolsk Kirke i Kolding, for første gang sammen med sin hustru Saima og deres tre børn.

Tahir Saleem

Tahir har været elev på Kolding Internationale Højskole fra 1999 til 2002. Apostolsk Kirke i Kolding støtter hans arbejde og mentorerer ham. Han siger, at oversvømmelsen påvirker hele Pakistans og hans hverdag. Det pakistanske folk lider meget. 20 millioner mennesker er direkte ramt af oversvømmelserne.

Værre end tsunamien

Folk er drevet væk fra deres landsbyer, hvor de har mistet alt – familiemedlemmer, huse, ejendele, kvæg, afgrøder. Når de engang får mulighed for at vende tilbage, vil de ikke have noget som helst at vende tilbage til.
FN’s generalsekretær siger, at katastrofen er ti gange værre end tsunamien i 2002. Men medieopmærksomheden og støtteiveren er væsentligt lavere end dengang. Desuden kan situationen se håbløs ud, for når man har hjulpet mennesker, fortsætter oversvømmelsen to dage efter.
Tahir siger: “Lige nu er situationen forbedret i den nordlige del af Pakistan, mens den er uændret i den sydlige del af landet i Vestpunjab og Sindhprovinsen. Der er mange, vi ikke har nået endnu, og millioner af mennesker har behov for hjælp”(Dansk Europamission).

Kristne beskyttes

“Jeg er stolt af militæret og regeringen. De gør et stort arbejde med nødhjælp, men der er stadig meget at gøre. Regeringen gør også meget for at sikre ro og orden, og de kristne nyder stor beskyttelse fra regeringen.” “I nødhjælpen tages der ikke religiøse hensyn, men udelukkende humanitære”.
Dette står dog i modsætning til, hvad det forlyder andre steder fra:
“Flere kirker i Pakistan har kunnet berette om, at blandt andet kristne blev diskrimineret ved nødhjælpsdistribution i det muslimsk dominerede samfund.

Avis fordømmer

På lederplads fordømmer den engelsksprogede, pakistanske avis Dawn diskriminationen og skriver: Der har været adskillige rapporter. Mennesker er blevet nægtet husly på grund af deres etnicitet, kaste eller religion, de diskrimineres ved uddelingen af nødhjælp og fordrives fra eller tvinges til at leve i udkanterne af de få lejre, der eksisterer”. (Dansk Europamission).
Om forholdene i kirkerne siger han: “Hvis du kommer ind til en gudstjeneste, vil du se tre riffelbevæbnede mænd ved indgangen. Foran talerstolen står der to militærfolk og bagved endnu to”. “Der er religiøs frihed, i modsætning til i så mange andre lande, hvor der er en majoritetsreligion”.
Han nævner en situation, hvor en engelsk pastor var på besøg. Under hans prædiken kom en mand med gevær listende bagfra, og det lykkedes i sidst øjeblik vagterne at overmande ham.

Frihed til at tilbede

Denne skarpe bevogtning afspejler den alvorlige situation i Pakistan, hvor Taleban spiller en stor rolle med terror og snigmord som dagligdags begivenheder.
Her har der i medierne været fokus på forfølgelse af enkelte kristne, men ifølge Tahir nyder kristne menigheder som sådan gunst fra regeringens side. “Pakistan er det smukkeste land, og der er frihed til at tilbede i kirkerne og til at bede.
Jeg er stolt over at være pakistaner. Jeg ser mig selv som ambassadør for de gode ting i Pakistan”.
Dansk Europamission skriver: “Ved denne og andre nødhjælpsaktioner i landet har pastor Tahir kunnet fortælle, hvordan muslimer er blevet dybt berørte af at se kristne, der viser dem Jesu kærlighed ved også at give dem nødhjælp i en katastrofesituation som denne”.

Syskoler giver jobs


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pastor Tahir Saleem har tidligere boet i Kolding. For få uger siden besøgte han byen igen – og da for første gang sammen med sin familie: hustruen Saima og deres tre børn.
Foto: Lars Skov Krøgholt

Tahir Saleem har et udbredt samarbejde med Dansk Europamission.
Unge piger har ikke mange muligheder for at få arbejde. Hvad de kan få af arbejde, er husarbejde hos mere velstillede muslimske familier, hvor de lever et liv i stadig frygt for overgreb. Eller de kan få arbejde i et stenbrud eller murstensbrænderi for en meget ussel løn.
Derfor har Dansk Europamission i samarbejde med Tahir Saleem taget initiativ til at starte syskoler for unge piger.
Her lærer de at sy, og de har ugentlig bøn og tilbedelse, hvor de lærer Jesus og Gud at kende. Når de kommer, er de nominelle kristne, det vil sige kristne pr. tradition, men de kender ikke meget til det, de tror på. Til disse gudstjenester tager de forældre, brødre og søstre med, og på den måde bliver der plantet menigheder omkring syskolerne.
Disse syskoler gør det muligt for pigerne at blive selvstændige og få deres egen indtægt, så de kan være med til at forsørge deres familier. Der er ifølge Dansk Europamission i øjeblikket oprettet 144 små syskoler i Pakistan, og 4.700 piger og kvinder er blevet hjulpet til en uddannelse. Efter deres uddannelse tjener de typisk syv gange så meget som før.
Af Lars Skov Krøgholt

Citater fra Dansk Europamission brugt med tilladelse. www.forfulgtekristne.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: