Katolske præster frikendt

Politiet opgiver nu at retsforfølge den sidste af de seks katolske præster, der siden foråret har været anklaget for at krænke og misbruge børn. Dermed går samtlige katolske præster fri af alle anklager.
Den pågældende præst var anklaget for at have begået overgreb mod en 17-årig ung mand i 1989, fortæller Berlingske Tidende. Men trods i alt seks anklager har Sydsjællands og Lollands Falsters Politi ikke fundet anledning til at rejse tiltale.
– For tre af anmeldelsernes vedkommende er der indtrådt forældelse. I de tre øvrige anmeldelser har undersøgelserne vist, at der ikke er rimelig formodning om, at der i disse forhold er begået en strafbar handling, skriver politiet i en pressemeddelelse.
Men dermed er de ikke endeligt renset. Den Katolske Kirke i Danmark meddeler, at de fortsat vil undersøge de seks forhold for at komme til bunds i sagerne.