Præster skal tages ved hånden

Folkekirken i Aalborg Stift tilbyder nu arbejdsvejledning til alle nye præster for at hjælpe dem i gang med jobbet.Det er en stor mundfuld for nyuddannede teologer at blive præst. Begravelser, undervisning af konfirmander og samtaler med folk i krise. Opgaverne er mange, og i landsognene står præsten ofte alene med det hele.
Der er brug for en ældre og mere erfaren kollega at spille bold op ad. Det får de nu i Danmarks nordligste stift. Sognepræst og arbejdsvejleder i Aalborg Stift Kirsten Staghøj Sinding har taget initiativ til en ordning, hvor alle nyordinerede præster kontaktes og tilbydes at indgå i en supervisionsgruppe.
Kirsten Staghøj Sinding er uddannet i sjælesorg og samtale fra Teologisk-Pædagogisk Center i Løgumkloster.