Kristne bør støtte Zion

Israel er trængt fra alle sider og har brug for hjælp, siger Dansk Jødisk Venskab.- Israel er i en trængt situation. Politisk ikke kun fra de arabiske nabolande, men også fra USA og EU. Teologisk fra mange kirker, der giver udtryk for, at menigheden har overtaget Israels profetiske plads og totalt overser de profetiske udsagn om Israels plads i endetiden.

Eva Ravn Møenbak er formand for Dansk Jødisk Venskab og holdt ved konferencen et dygtigt og gennemtænkt indlæg om Israels situation og opfordrede kristne til at støtte Israel. Israel har brug for det.

Det fremgik af formand Eva Ravn Møenbaks indlæg på Dansk Jødisk Venskabs stævne den 2. week-end i oktober i København.

Praktisk hjælp

Cecilie Longfield, der sammen med sin mand Jeremy er Dansk Jødisk Venskabs repræsentanter i Jerusalem, fortalte om deres liv og tjeneste og om, hvordan den ugentlige shabbat er med til at skabe ro om deres dagligdag.
Dansk Jødisk Venskab er dybt involveret i en masse sociale indsatser gennem organisationer og direkte til enkeltpersoner, og Cecilie fortalte om, hvad det betyder at være med til at gøre en forskel.
”Ahavat kol Yisrael” (Kærlighed til hele Israel) er en ortodoks jødisk organisation, der hjælper fattige jøder – og dem er der mange af. DJV donerer faste beløb til denne organisation, og pengene går til madhjælp og indkøb af tæpper til den kolde tid.
Dansk Jødisk Venskab støtter også Orr Shalom i Jerusalem, en organisation, der skaber nye muligheder for børn, der på grund af krig, tvangsfjernelse fra hjemmet på grund af omsorgssvigt eller andre ulykkelige omstændigheder har fået slået deres hjemlige forhold i stykker. Mange børn får gennem Orr Shalom mulighed for nogle faste rammer om deres liv.

Cecilie Longfield repræsenterer sammen med sin mand Jeremy Dansk Jødisk Venskabs i Jerusalem.

One Family er en organisation, der prøver at hjælpe terrorofre eller familiemedlemmer til terrorofre. Mange mennesker finder nyt håb i One Family.
Cecilie og Jeremy har tæt kontakt til disse organisationer, og gang på gang udbrød Cecilie: Det er bare så fantastisk at opleve, at man er med til at gøre en forskel. Det samme sagde 3 unge volontører, der fortalte om deres tid i Israel.
Cecilie fortalte også om Noam og Sheila. To børn, der gennem hjælp fra Dansk Jødisk Venskab får langt mere værdi i deres tilværelse. Noam er gennem flere år blevet støttet med et fast månedligt beløb fra en lille menighed i Grønland – alle kan være med.
Cecilie rundede sit indlæg af med at opfordre den enkelte til at engagere sig i Zions genopretning gennem: forbøn, undervisning i menighederne om Israel, være orienteret og nuanceret, komme som turist, støtte finansielt, fx gennem Dansk Jødisk Venskab, komme som ung eller seniorvolontører.

Plant træer

Ulf Haxen, formand for KKL, Den jødiske National Fond, fortalte om verdens første miljøorganisation, der har været med til at skabe et ”mirakel” i Israel, så ”ørkenen blomstrer”. Dansk Jødisk Venskab har fra sin begyndelse deltaget i KKLs træplantningsprogram, og de to første skove er plantet. På den måde får det lille land mere beboeligt land. Negevørkenen var en gang ren ørken. I dag vokser kibbutzer og byer frem, så et landområde er klar til at modtage bosætterne fra Vestbredden, hvis der bliver sluttet fred og en palæstinensisk stat oprettet.
I dag kommer man fra en række lande i Afrika for at studere, hvordan det er lykkes i Israel at trænge ørkenen tilbage og skabe frodig landbrugsjord. Et af de mange mirakler i den unge stat, Israel.