Styrk familien – det lønner sig

Statistikkerne fortæller fx, at unge lettere kommer ud i personlige problemer, hvis de ikke har en velfungerende familie. De mangler støtte og omsorg.
Modsat kan mange problemer undgås, hvis blot forældre og søskende tager sig tid til hinanden.
Løsningen på mange af vores store samfundsproblemer er i virkeligheden velfungerende familier.
Politikerne burde faktisk opfordre unge til at blive gift og stifte familier. For ægteskab er ikke blot godt for parrene, fordi det giver tryghed for dem selv og børnene; det er også godt for samfundet.
Helt fra graviditeten burde samfundet give forældre bedre muligheder for at tage sig af deres børn – i hvert fald indtil 3-års alderen. For selv de dygtigste pædagoger kan ikke erstatte en far og mor.
Tryghed i starten giver trivsel i længden.
Det er i virkeligheden så oplagt. Men de sidste 50 år er familien blevet undermineret af både ideologiske og økonomiske grunde. Specielt på venstrefløjen, men også i de liberale dele af centrum og højrefløjen har man hetzet imod kernefamilien og set ned på dem, der stiftede familie. Nu ser vi resultatet. Vi er blevet et samfund af énere, ensomme – og egoister.
Økonomisk har vi fået lavet et højforbrug-samfund, hvor det som regel er nødvendigt for begge forældre at arbejde ude. Det er svært at ændre igen. Men samfundet burde i det mindste opfordre til og hjælpe med, at én eller begge forældre kunne få deltidsjob. Deltid giver trods alt en mulighed for at få familierne til at fungere. Men så sent som i år foreslås det i en af kriseplanerne at nedbringe antallet af deltidsjob for at øge produktiviteten! Klogere er man altså ikke blevet.
Mange skilsmisser kunne undgås, hvis parrene fik rådgivning. Samfundet burde tilbyde det i egen interesse, men i stedet giver man fradrag til skilsmissefædre for børnepenge.
Det er på tide, vi igen prioriterer familien. Både samfundsmæssigt og personligt.

Af redaktør Henri Nissen